Thư gửi đồng bào công giáo (12-1949)

Cùng đồng bào công giáo,

Nhân dịp các vị đại biểu đi công tác, tôi gửi lời thân ái chúc phúc đồng bào, tôi riêng hỏi thǎm các cụ phụ lão và các cháu thanh niên cùng nhi đồng. Sau đây, tôi có vài lời nhắn nhủ đồng bào như sau:

Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bước sang nǎm thứ tư. Đồng bào đều biết rằng: ngày bắt đầu kháng chiến, lực lượng quân sự của giặc Pháp mạnh hơn ta. Thế mà ta càng ngày càng thắng lợi. Đó là nhờ sức đại đoàn kết của toàn dân và sự hǎng hái tham gia kháng chiến của mọi người, giáo cũng như lương.

Ngày nay, đồng bào đều thấy rõ rằng: lực lượng và tinh thần của địch ngày càng sút kém. Lực lượng và tinh thần của ta ngày càng tǎng thêm. Vì vậy, nǎm 1950 là nǎm ta phải chuẩn bị mau đầy đủ để chuyển mau sang Tổng phản công.

Muốn như thế, thì đồng bào lương cũng như giáo, đã đoàn kết phải đoàn kết khǎng khít hơn nữa, đã tham gia kháng chiến phải thi đua tham gia mạnh hơn nữa. Mà như thế, thì địch nhất định bại, ta nhất định thắng.

Tôi tin vào lòng nồng nàn yêu nước của đồng bào. Tôi mong rằng mỗi người đều cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để đến ngày Tổ quốc thống nhất và độc lập thật sự, mỗi người đều có thể tự hào rằng: “Tôi đã góp một phần vào thắng lợi chung”.

Trên nhờ Đức Chúa, dưới nhờ nhân dân, kháng chiến nhất định thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 12 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn