Khen ngợi đồng bào các xã Thượng Lũng, Xuân Quang, Tiến Yên, Bằng Lang (mặt trận Lê Hồng Phong) (1-5-1950)

Đồng bào thân mến,

Tôi được báo cáo rằng toàn thể đồng bào trong 4 xã rất hǎng hái ủng hộ kháng chiến đã làm những việc như:

– Bán lương thực rẻ cho bộ đội.

– Khi đánh giặc thì toàn dân trong 4 xã đã ra sức tiếp tế cho bộ đội, vận tải và giúp đỡ các chiến sĩ bị thương.

Tôi rất vui mừng thay mặt Chính phủ cảm ơn và khen ngợi đồng bào.

Đồng thời tôi mong đồng bào các xã khác đều thi đua ủng hộ kháng chiến như 4 xã này.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 1 tháng 5 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1541, ngày 6-5-1950.
cpv.org.vn