Thư khen ngợi toàn thể cán bộ và chiến sĩ trong chiến dịch Trần Hưng Đạo (20-2-1951)

Đợt đầu Bác đã được tin thắng trận.

Đợt hai Bác lại được tin các chú diệt địch rất quyết liệt, dũng cảm ở đồng bằng đêm 13, ngày 14, 15, 16 tháng 1 nǎm 1951.

Các chú lần đầu tiên ở đồng bằng đã chiến thắng các binh đoàn lưu động tinh nhuệ nhất của giặc.

Nhờ tinh thần quả cảm của bộ đội, bộ đội địa phương và dân quân, lòng hy sinh hǎng hái của nhân dân, gương mẫu của cán bộ, sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy mặt trận, các chú đã tiêu diệt một phần sinh lực quan trọng của địch.

Tátxinhi (Tassigny) đã biết tay các chú. Các chú đã nỗ lực thi đua lập công. Các chú càng ra sức học tập kinh nghiệm đánh đồng bằng để giành thắng lợi to hơn nữa.

Bác hôn các chú
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1758, ngày 20-2-1951.
cpv.org.vn

Advertisement