Thư gửi học sinh Trường Việt Bắc (19-5-1951)

Gửi các cháu học sinh trường Việt Bắc,

Biết các cháu nhịn ǎn, quét chợ, hái củi, bán bánh tiết kiệm dành dụm được 216.445 đồng mua công trái, Bác rất cảm động. Bác gửi lời thân ái khen ngợi lòng các cháu nồng nàn yêu nước.

Việc các cháu đã xung phong làm, thì chắc học sinh các trường khác cũng sẽ làm được. Số tiền tuy nhỏ nhưng các cháu học sinh ra sức lao động để lấy tiền mua công trái thì có ý nghĩa to.

Bác muốn biết: các cháu

– Sinh hoạt thế nào,

– Học tập thế nào,

– Sức khoẻ thế nào,

– Thi đua thế nào,

– Tǎng gia sản xuất thế nào ?

Bác gửi lời thǎm các thầy giáo và cha mẹ các cháu và gửi các cháu nhiều cái hôn.

Ngày 10 tháng 5 nǎm 1951
BÁC HỒ

Tài liệu lưu
cpv.org.vn

Advertisement