Thư trả lời các chiến sĩ (10-12-1951)

Bác rất vui lòng nhận được báo cáo thắng trận của các cháu.

Bác thân ái gửi lời khen các cháu và dặn các cháu mấy điều:

– Luôn luôn giữ vững tinh thần khắc khổ, tinh thần quyết chiến quyết thắng.

– Luôn luôn giúp đỡ nhân dân, đi sát với nhân dân.

– Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch.

– Với lính Pháp và nguỵ binh ta bắt được, đối đãi họ tử tế và thuyết phục họ.

– Mong các cháu cố gắng để thắng nhiều trận nữa.

Bác sẽ có giải thưởng cho cháu nào và đơn vị nào lập công nhiều nhất.

Hôn các cháu
Ngày 10 tháng 12 nǎm 1951
BÁC HỒ

Báo Quân đội nhân dân, số 35, ngày 11-12-1951.
cpv.org.vn

Advertisement