“Sau lũy tre xanh” (10-1-1952)

Dưới đầu đề ấy, tờ báo Pháp Người xem xét (L’ Observateur) tháng 11-1951 đã vạch mặt Tátxinhi. Đại lược báo ấy nói: “Sau đây là tin tức của phe Đờ Gôn chống cộng, không thể nghi nó ủng hộ Hồ Chí Minh:

“Quân sự – Tátxinhi khéo quảng cáo cho cá nhân mình. Song những thông cáo thắng trận chỉ lừa dối được người Pháp. Hồi tháng 3, hơn 60 vạn lít dầu xǎng cháy gần Sài Gòn, ai cũng biết, nhưng Tátxinhi không nói đến. Việt Minh tập trung 40 tiểu đoàn ở Bắc Bộ, ai cũng biết, nhưng Tátxinhi lại nói: “Việt Minh thua rồi, bị đánh tan rồi”. Đội viễn chinh có 17 vạn người, chỉ có 7 vạn người chiến đấu, mà mỗi tháng bị tiêu diệt hơn 1 tiểu đoàn rưỡi”.

“Trước kia, ở Việt Nam có 10 tướng Pháp. Nay Tátxinhi có 25 tướng. Song các quan nǎm, quan tư thường từ chối việc cầm quân đi đánh. Một bộ trưởng (bù nhìn) nói: “Tátxinhi, đã xây xong cái đai phòng ngự, nhưng ban đêm quân Việt Minh vẫn đi qua được”.

“Chính trị – Một công chức cao cấp ở Nam Bộ nói: “Các cơ quan rất bừa bãi, các bộ trưởng đều là bù nhìn của Tátxinhi, nhân dân không ai ủng hộ chúng”.

“Một giáo sĩ Pháp nói: “Bọn Trần Vǎn Hữu là bù nhìn của Tátxinhi, những người khá đều đi theo kháng chiến”.

“Một giáo sĩ Việt nói: “Công chức Pháp đã làm hỏng độc lập của Việt Nam, khi giao trả các cơ quan, họ chỉ giao cho bọn phản quốc”.

“Việt Minh – Một viên chỉ huy lê dương nói: “Quân đội Việt Minh đánh hǎng, tinh thần cao, vì họ có mục đích và tư tưởng cao cả”.

C.B. Kết luận:

Sau luỹ tre xanh,

Trước luỹ tre xanh,

Ta đánh cho giặc Pháp tan tành tả tơi.

C.B.

Báo Nhân dân, số 40, ngày 10-1-1952.
cpv.org.vn

Advertisement