Các đồng bào điền chủ gương mẫu (2-1-1952)

Tục ngữ có câu: Có nước, thì có đất. Nước đây nghĩa là nước nòi, nước nhà chứ không phải nước sông, nước giếng.

Nhiều đồng bào điền chủ đã hiểu như vậy, và đã hǎng hái hiến đất, ruộng cho kháng chiến. Đây là vài thí dụ:

Ở Bắc – Ông bà Đỗ Đình Thiện hiến hơn 2.000 mẫu, ông bà Đỗ Thúc Phách hiến 600 mẫu, v.v..

Ở Trung – Tôi không biết rõ. Xin đồng bào và cán bộ cho biết.

Ở Nam – 300 đồng bào điền chủ đã hiến 2 vạn 4 nghìn 500 mẫu. Trong số đó, miền Tây nhiều nhất. Theo báo cáo thì: số ruộng hiến cộng tất cả đã đến 4 vạn mẫu, và phong trào hiến ruộng đang tiếp tục. Một điều đáng quý nữa là các điền chủ Hoa kiều cũng hiến ruộng để tỏ lòng ủng hộ kháng chiến và tỏ tình đoàn kết giữa hai dân tộc anh em Việt – Hoa.

Phong trào hiến ruộng ở Nam Bộ do ông Huỳnh Thiện Lộc (cựu Bộ trưởng Canh nông, nay đã mất rồi) xung phong trước nhất.

Đó cũng là một đặc điểm trong cuộc kháng chiến của Việt Nam. Nó chứng tỏ thêm rõ rệt sự toàn dân đoàn kết. Mà đoàn kết thì nhất định thắng lợi.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1984, ngày 2-1-1952.
cpv.org.vn

Advertisement