Tuyên truyền cộng sản? (1-4-1952)

“Ai mong muốn Mỹ phát động một cuộc chiến tranh chống Nga cộng sản thì người ấy là người phạm tội ác to, chống lại lời thứ 5 của Đức Chúa: “Mi sẽ không giết người”.

“Nếu Pháp đã ký điều ước quân sự với Mỹ, và nếu Mỹ mở cuộc chiến tranh “phòng ngừa” chống Nga, thì thế nào? Trả lời thiết thực là: Hiệp ước ấy sẽ hoàn toàn không có giá trị. Chẳng những Pháp không buộc phải thi hành điều ước ấy, mà Pháp lại không có quyền hợp tác với Mỹ”.

Phải chǎng đó là lời tuyên truyền của những người cộng sản Pháp?

Thưa không phải. Đó là lời của Giám mục Ǎngxen đã đǎng trên tờ báo hàng tuần của Công giáo tỉnh Lyông ở Pháp (12-1951).

Giám mục Ǎngxen còn nói rõ: chiến tranh xâm lược là tội ác, nhưng chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc thì cần, thì đúng.

Xem đó thì biết rằng: Những người công giáo Việt Nam theo Pháp và bù nhìn, làm hại đồng bào, chẳng những là Việt gian, mà cũng là giáo gian. Còn những đồng bào công giáo kháng chiến mới là tín đồ chân chính của Đức Chúa, vì những đồng bào ấy thật thà

Phụng sự Đức Chúa

Phụng sự Tổ quốc .

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2046, ngày 1-4-1952.
cpv.org.vn

Advertisement