Thư khen ngợi những thanh niên kiểu mẫu trong dịp tết (21-2-1952)

Nhân dịp Tết, tôi có lời khen ngợi và chúc mừng nǎm mới toàn thể chiến sĩ (Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích) đã thi đua diệt giặc lập công, và toàn thể đồng bào đã thi đua tham gia dân công phục vụ chiến dịch.

Đồng thời, Bác vui lòng nêu các cháu sau đây là thanh niên kiểu mẫu trong bộ đội và trong các đội thanh niên xung phong (nếu có những cháu đáng khen mà chưa có tên ở đây, thì mong các đơn vị báo cáo rõ ràng tên tuổi và thành tích để Bác thêm vào).

Các cháu được khen tuyệt đối chớ kiêu ngạo tự mãn, mà cần phải cố gắng mãi, tiến bộ mãi, để giữ mãi cái danh dự vẻ vang là thanh niên kiểu mẫu.

HỒ CHÍ MINH

Thanh niên bộ đội: Trần Vǎn Vạn 20 tuổi, Nguyễn Vǎn Tài 21 tuổi, Nguyễn Vǎn Chu 27 tuổi, Nguyễn Thế Toán 20 tuổi, Nguyễn Vǎn Rôi 22 tuổi, Nguyễn Vǎn Ngôn 22 tuổi, Lê Thành Kỷ 22 tuổi, Đàm Hùng Bình 23 tuổi, Tô Hữu Vi 23 tuổi, Đàm Vǎn Kháo 24 tuổi, Trần Hoàn 25 tuổi, Hoàng Vǎn Cẩn 26 tuổi, Nguyễn Vǎn Lâm 26 tuổi, Lê Vǎn ái 26 tuổi, Phạm Vǎn Tiễu 28 tuổi, Lương Hoàn Dốc 29 tuổi, Hoàng Vǎn Hạc 29 tuổi, Nguyễn Vǎn Đào 30 tuổi.

Thanh niên dân công: Nguyễn Thị Thanh 17 tuổi, Ngọc Thị Tỷ 19 tuổi, Nguyễn Thị Ngường 20 tuổi, Nguyễn Thị Lơ 20 tuổi, Trần Thị An 20 tuổi, Nguyễn Thị Mùi 21 tuổi, Trần Thị Lý 22 tuổi, Đỗ Thị Khoa 22 tuổi, Vũ Thị Trước 23 tuổi, Đỗ Thị Lan 26 tuổi, Trần Thị Thơ 21 tuổi, Nguyễn Thị Vi, Trần Thị Nội, Nguyễn Thị Châu, Hà Sơn Hải 16 tuổi, Nguyễn Thành Ly 17 tuổi, Nguyễn Vǎn Phúc 18 tuổi, Bùi Đình Hoà 19 tuổi, Nguyễn Vǎn Hồ 23 tuổi, Tạ Vǎn Nghiệp 25 tuổi, Vũ Đình Vệ, Lǎng Quang Minh 26 tuổi, Nguyễn Vǎn Thuỷ 28 tuổi, Nguyễn Tiến Nhân, Đặng Vǎn Diện, Lê Vǎn Bi, Đinh Vǎn Hoàn, Nguyễn Vǎn Bái, Đào Vǎn Đính, Phạm Hữu Vệ, Phạm Vǎn Nghiêm, Kiều Thế Khang, Nguyễn Vǎn Cạn, Lê Vǎn Nhất, Lê Vǎn Hân, Nguyễn Vǎn Hinh, Kiều Thế Ninh, Nguyễn Vǎn Dần.

Thanh niên công xưởng: Nguyễn Thị Giao Tiên 18 tuổi, dược tá làm ống tiêm; Nguyễn Thị Kim Tranh 19 tuổi, dược tá rửa ống tiêm; Nguyễn Thị Thành 22 tuổi, trưởng tổ làm chỉ khâu ruột; Huỳnh Quang Mân 20 tuổi, dược tá làm chỉ khâu vết thương; Hoàng Vǎn Phú 18 tuổi, thợ tiện; Nguyễn Vǎn Bạch 21 tuổi, thợ tiện; Nông Thuật 23 tuổi, thợ tiện; Nguyễn Vǎn Luân 27 tuổi, thợ tiện; Cao Viết Bảo 19 tuổi, thợ rèn; Phạm Vǎn Nho 23 tuổi, thợ rèn; Nguyễn Định 24 tuổi, thợ rèn; Nguyễn Vǎn Tùng 19 tuổi, thợ nguội; Nguyễn Vǎn Thưởng 23 tuổi, thợ máy; Ngô Vǎn Lý 24 tuổi, thợ đúc; Trần Mạnh Phong 17 tuổi, thợ sắp chữ; Đào Vǎn Thǎng 27 tuổi, đốc công; Vương Bích Quát 28 tuổi, đốc công; Vũ Thế Long 27 tuổi, uỷ viên kỹ thuật; Vũ Quý Chức 26 tuổi, chỉ dẫn viên nhà máy quân giới; Nguyễn Vǎn Hội 24 tuổi, thợ hoá chất; Phan Thao 24 tuổi, thợ hoá chất; Đặng Bá Đình 25 tuổi, thợ hoá chất; Trần Đình Chu 28 tuổi, thợ hoá chất; Nguyễn Vǎn ứng 18 tuổi, ban cơ khí.

Thanh niên viên chức và sinh viên : Trần Thị Hoàng Ba 22 tuổi, dược tá; Đặng Ngọc Gần 21 tuổi, nữ cứu thương; Phạm Xuyên 27 tuổi, y tá; Nguyễn Kinh Doanh 25 tuổi, y tá; Chu Tam Thương 23 tuổi, uỷ viên chi sở thuế; Lê Vǎn Vân 27 tuổi, trạm trưởng kho thóc; Nguyễn Vǎn Lai 27 tuổi, quản đốc trại thương binh; Lê Toán 22 tuổi, sinh viên dược khoa phụ trách ban hoá nghiệm.

Báo Nhân dân, số 46, ngày 21-2-1952.
cpv.org.vn

Advertisement