Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê (2-6-1952)

Mùa nước lũ sắp đến.

Đồng bào trung châu Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã bắt đầu đắp đê và chuẩn bị hộ đê.

Đồng bào làm những việc ấy đồng thời với việc tǎng gia sản xuất và đánh giặc.

Đánh giặc để giữ làng, giữ nước.

Đắp đê, hộ đê để bảo vệ mùa màng.

Mấy nǎm qua, đồng bào đã thắng lợi trong việc giữ đê. Nǎm nay đồng bào phải ra sức cố gắng hơn nữa để đánh thắng giặc lụt.

Đồng bào nên tỉnh táo, đề phòng âm mưu của địch phá đê.

Tôi kêu gọi đồng bào và bộ đội ra sức giữ vững đê điều:

– Đặt kế hoạch cho sát với tình hình của mỗi địa phương;

– Động viên mọi người thi đua thực hiện đầy đủ kế hoạch ấy;

– Phải phối hợp chặt chẽ giữa quân, dân, chính để thống nhất hành động và lãnh đạo cương quyết;

– Bình tĩnh trong mọi trường hợp.

Mấy nǎm trước, chúng ta đã thắng giặc lụt. Nǎm nay chúng ta cũng quyết thắng giặc lụt.

Tôi mong rằng đến dịp tổng kết thi đua nǎm nay, sẽ nêu lên nhiều chiến sĩ, cá nhân và tập đoàn có thành tích đắp đê, hộ đê. Chính phủ sẽ khen thưởng những nơi và những chiến sĩ có thành tích lớn.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc,
cpv.org.vn

Advertisement