Thư gửi các chiến sĩ dân công ở mặt trận Tây Bắc (1-10-1952)

Chiến dịch này rất quan trọng. Các cô, các chú cũng là chiến sĩ, cũng có công như các chiến sĩ, phải cùng anh em bộ đội giành cho được thắng lớn.

Tất cả các cô, các chú đều phải:

– Quyết tâm làm tròn nhiệm vụ phục vụ bộ đội.

– Bền bỉ dẻo dai, vượt qua mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khǎn.

– Đảm bảo việc cung cấp đầy đủ cho bộ đội.

– Cùng bộ đội giành toàn thắng cho chiến dịch.

Bác chờ thành tích của các cô, các chú, để khen thưởng các nhóm và cá nhân cố gắng nhất, hǎng hái nhất.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 1 tháng 10 nǎm 1952
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 87,
ngày 19-12-1952.
cpv.org.vn

Advertisement