Thư gửi các cán bộ và chiến sĩ chiến dịch Tây Bắc (1-10-1952)

Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng. Các chú phải đánh cho thắng.

Tất cả các chú, cán bộ cũng như chiến sĩ, đều phải:

– Quyết tâm chiến đấu, triệt để chấp hành mệnh lệnh.

– Bền bỉ dẻo dai, vượt qua mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khǎn.

– Thương dân, trọng dân và tốt với dân.

– Tiêu diệt thật nhiều địch, giành cho được toàn thắng.

Bác chờ tin thắng lợi của các chú để khen thưởng các chú.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 1 tháng 10 nǎm 1952
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 87, ngày 19-12-1952
cpv.org.vn

Advertisement