Sau Đại hội toàn quốc (12-6-1952)

Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu chứng tỏ anh chị em công nhân và lao động trí óc đã có những thành tích rất vẻ vang. Đồng thời cũng nêu rõ những khuyết điểm mà chúng ta phải gấp sửa chữa, để đẩy mạnh phong trào thi đua lên cao hơn, rộng khắp hơn nữa. Những khuyết điểm là:

– Công nhân các xí nghiệp tư nhân thi đua còn kém.

– ở một vài xưởng, máy móc không được lau chùi sạch sẽ; dụng cụ để bừa bãi không có ngǎn nắp; cán bộ chuyên môn với công nhân không gần gũi nhau; kiểm tra và báo cáo thi đua chỉ làm chiếu lệ, không thiết thực. Anh chị em công nhân thiếu hình thức giải trí…

Đó là những điểm mà Công đoàn và Đoàn thanh niên phải cùng nhau phụ trách giúp đỡ anh chị em công nhân bổ cứu.

Một điều cần chú ý nữa là: chúng ta đã có những chiến sĩ và những tổ thi đua kiểu mẫu. Từ nay, chúng ta phải cố gắng tiến đến những xưởng và những ngành thi đua kiểu mẫu.

Với những kinh nghiệm đã có, với lòng nồng nàn yêu nước, với sáng kiến dồi dào và quyết tâm phục vụ của công nhân và lao động trí óc, chúng ta nhất định làm được những điểm kể trên, và đẩy mạnh đợt thi đua này đến thành công tốt đẹp.

C.B.

Báo Nhân dân, số 61, ngày 12-6-1952.
cpv.org.vn

Advertisement