Mỹ thất bại (27-6-1952)

Chính sách của Mỹ ở Tây Âu đã thất bại to. Một cựu tổng thống Mỹ (tên đại phản động Huve) đã thú nhận như sau (27-1-1952):

Về quân sự, người ta hứa rằng cuối nǎm 1952, Tây Âu sẽ có 40 sư đoàn, và nǎm 1954 sẽ có 60 sư đoàn. Riêng về phần Pháp thì cuối nǎm 1952 sẽ có 15 sư đoàn sẵn sàng.

Nhưng vừa rồi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp lại nói: Pháp chỉ có thể tổ chức 10 sư đoàn thôi. Sự thật thì chưa có sư đoàn nào tổ chức đầy đủ, và 5 sư đoàn thì mới tổ chức được 60 phần trǎm.

12 sư đoàn Tây Đức cũng mới có danh mà chưa có thực.

4 sư đoàn Anh thì không chịu nhập vào “Quân đội Âu châu”.

Về tinh thần thì các nước Tây Âu không gây không khí chiến tranh như ở Mỹ, không luyện tập đề phòng máy bay như ở Mỹ.

Mỹ ra sức tuyên truyền “Liên Xô tiến công”, nhưng người Âu không ai tin, không ai lo ngại điều đó.

Còn ở Mỹ thì thế nào? Tuy người ta không nghe tiếng súng nổ, nhưng kinh tế Mỹ là kinh tế chiến tranh. Lạm phát cực kỳ nhiều. Thuế má cực kỳ nặng. Hàng triệu gia đình Mỹ hoá ra bần cùng. Thuế má tǎng vào cửa trước; giá cả tǎng vào cửa sau.

Thế là: ngoại giao và kinh tế của Mỹ đều thất bại.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2108, ngày 27-6-1952.
cpv.org.vn

Advertisement