Khó trả lời (2-7-1952)

Hồi đầu nǎm nay, 9 công đoàn Mỹ gửi thư hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Nội dung bức thư như sau:

“Thưa Bộ trưởng, vì lẽ gì mà đại biểu công đoàn Mỹ không được đi ra nước ngoài?

Người ta nói đi nhắc lại rằng: Dân Mỹ nên biết rõ sự thực ở châu Âu, nhất là sự thực ở Đông Âu, ở Liên Xô.

Chúng tôi đồng ý. Càng biết rõ, càng hiểu nhau, càng dễ giữ gìn hoà bình. Song, thưa Bộ trưởng, vì sao ông lại ngǎn trở đại biểu công đoàn Mỹ đi ra nước ngoài. Hiện nay, Bộ Ngoại giao đã thu giấy thông hành của 15 cán bộ công đoàn. Vì sao? Nhân dân Mỹ cần phải phản đối cái lưới sắt mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã giǎng ra đó.

Muốn dân chủ, thì người ta phải thực hiện dân chủ ở nước mình trước”.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ giả câm giả điếc, không trả lời.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 2112, ngày 2-7-1952.
cpv.org.vn

Advertisement