Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm cách mạng Tháng Tám và ngày Độc lập (2-9-1952)

Cùng toàn thể đồng bào,

Toàn thể quân đội và cán bộ,

Hôm nay, chúng ta mừng Độc lập nǎm thứ 7. Chúng ta hãy xem lại những thành tích của mấy nǎm kháng chiến vừa qua.

Trải 80 nǎm bị thực dân Pháp áp bức bóc lột tàn tệ, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đoàn thể, đã đoàn kết và mạnh bạo chống quân thù, đã vùng lên đấu tranh, đã thành công trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, độc lập và thống nhất.

Chúng ta chỉ muốn xây dựng hạnh phúc cho nước ta, cho dân ta. Song giặc Pháp trở lại gây chiến tranh, mong cướp nước ta và bắt nhân dân ta làm nô lệ một lần nữa. Chúng đã dùng những thủ đoạn cực kỳ hung ác: giết hại hàng vạn đồng bào ta, triệt hạ hàng trǎm làng mạc ta, ném bom đê đập, phá hoại mùa màng của ta. Trước sự hung tàn, dã man của giặc Pháp, nhân dân ta đồng tâm nhất trí, kiên quyết kháng chiến .

Chúng ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Do lòng nồng nàn yêu nước, do lực lượng vô cùng to lớn của nhân dân, chúng ta đã vượt mọi khó khǎn, thu được những thành tích khá. Về quân sự, từ cuối nǎm 1950 đến nay, quân đội ta đã liên tiếp thắng trận. ở vùng sau lưng địch, thì lực lượng du kích ngày càng phát triển, vùng du kích và cǎn cứ du kích ngày càng mở rộng. Về kinh tế, việc sản xuất của ta ngày càng tiến bộ. Kế hoạch tǎng gia sản xuất và tiết kiệm được đồng bào hǎng hái thực hiện. Về chính trị, ta thắng lợi to: trong nước thì nhân dân đoàn kết ngày càng khǎng khít; Mặt trận Liên – Việt ngày càng vững chắc; nhân dân, bộ đội và cán bộ thấm nhuần tư tưởng: kháng chiến nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ và phải tự lực cánh sinh. Ngoài nước thì tình đoàn kết giữa dân ta và hai dân tộc bạn Miên – Lào ngày càng chặt chẽ. Tình hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên và các nước bạn khác ngày thêm mật thiết. Địa vị quốc tế của nước ta ngày càng cao.

Hai thắng lợi nữa cũng ảnh hưởng lớn đến công cuộc kháng chiến kiến quốc của chúng ta là: kết quả tốt đẹp của những cuộc chỉnh huấn và phong trào thi đua ái quốc đang lan rộng và ǎn sâu vào cán bộ, bộ đội và nhân dân ta.

Có những thành tích đó là vì chính sách của Đoàn thể và Chính phủ ta rất đúng, nhân dân và bộ đội ta rất anh dũng, đại đa số cán bộ ta rất tận tuỵ, đặc biệt là đồng bào, bộ đội và cán bộ ở những vùng sau lưng địch rất là oanh liệt.

Nhưng chúng ta không được tự mãn, tự túc mà không lo sửa chữa những khuyết điểm, để phát triển những thành tích đã thu được, và tạo nên những thành tích to lớn hơn. Khuyết điểm chính là: còn có một số cán bộ chưa thật thà thực hành cần kiệm liêm chính, chưa nắm vững chính sách của Đoàn thể và Chính phủ, chưa đi đúng đường lối quần chúng, và chưa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Họ còn mắc bệnh như quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí. Những bệnh ấy đã lộ ra trong việc thực hiện vận động tǎng gia sản xuất và tiết kiệm, và công tác thu thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp.

Hỡi đồng bào, bộ đội và cán bộ!

Giặc thực dân Pháp, bọn can thiệp Mỹ, và lũ chó sǎn của chúng là Việt gian bù nhìn, đang lúng túng và lủng củng. Chúng nhất định sẽ thất bại. Càng gần thất bại thì chúng càng hung dữ. Mưu mô độc ác của chúng là dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranhnuôi chiến tranh. Chúng đang ra sức bắt người, cướp của ở những vùng chúng tạm chiếm. Chúng đang ra sức phá hoại kinh tế của ta.

Cho nên, càng gần thắng lợi ta càng gặp nhiều khó khǎn và phải kiên quyết vượt qua mọi khó khǎn, để tranh lấy thắng lợi hoàn toàn. Quân và dân, Đoàn thể và Chính phủ ta phải thực hiện cho kỳ được những nhiệm vụ sau đây:

– Tǎng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

– Đẩy mạnh công tác và mở rộng chiến tranh du kích sau lưng địch.

– Chỉnh đốn tư tưởng và lối làm việc của cán bộ.

– Chỉnh đốn quân đội và tǎng cường sức chiến đấu của bộ đội.

– Chuẩn bị chỉnh đốn công tác quần chúng.

Đồng thời với những nhiệm vụ chính đó, chúng ta phải gây một phong trào thật sự cần kiệm liêm chính, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu. Chúng ta cần thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc khắp mọi ngành và mọi nơi.

Hỡi toàn thể đồng bào, bộ đội và cán bộ!

Chúng ta có thể làm tròn những công việc ấy chǎng? Nhất định được. Thế lực của giặc Pháp, bọn can thiệp Mỹ và bè lũ bù nhìn ngày càng xuống dốc. Còn ta kháng chiến càng trường kỳ thì nhân dân, bộ đội và cán bộ ta càng được thử thách, càng kiên quyết, càng mạnh mẽ. Thế lực của phe dân chủ hoà bình thế giới ngày càng phát triển. Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân khác ngày càng mạnh, phe ta ngày càng mạnh. Ta càng ngày càng được nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp và các nước thuộc địa Pháp, nhân dân thế giới ủng hộ. Vì vậy, chúng ta nhất định làm tròn những nhiệm vụ đó để chuẩn bị đầy đủ chuyển sang tổng phản công, để tranh lấy độc lập và thống nhất thật sự cho Tổ quốc, để góp phần vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình thế giới .

Nhân ngày mừng Độc lập, tôi thay mặt Chính phủ thân ái gửi lời chào:

– Đồng bào vùng tự do, đồng bào vùng sau lưng địch và kiều bào ở nước ngoài,

– Các anh hùng và chiến sĩ thi đua ái quốc,

– Cán bộ và chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích,

– Các anh em thương binh, bệnh binh và gia đình các liệt sĩ,

– Cán bộ và nhân viên chính quyền và đoàn thể,

– Các cụ phụ lão,

– Các cháu thanh niên và nhi đồng.

Kháng chiến nhất định thắng lợi!

Việt Nam độc lập, thống nhất muôn nǎm!

HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 72, ngày 2-9-1952.
cpv.org.vn

Advertisement