Điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Lỗ (22-8-1952)

Gửi ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
nước Cộng hoà Nhân dân Lỗ,

Nhân dịp ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà Nhân dân Lỗ, thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin trân trọng gửi Ngài, Chính phủ và nhân dân Lỗ lời chúc tụng nhiệt thành hoà bình và thịnh vượng.

Nhân dân Việt Nam cùng nhân dân Lỗ vui mừng kỷ niệm chiến thắng lịch sử mà nhân dân anh dũng Lỗ đã đạt được với sự giúp đỡ của Hồng quân vinh quang Liên Xô. Những kết quả tốt đẹp trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình thế giới của nhân dân Lỗ cũng là những đảm bảo thắng lợi cho cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của nhân dân Việt Nam và làm chúng tôi càng thêm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng.

Nhân dân Lỗ và Việt Nam đoàn kết muôn nǎm!

Ngày 22 tháng 8 nǎm 1952
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 2149, ngày 23-8-1952.
cpv.org.vn

Advertisement