Thư gửi chiến sĩ và cán bộ nhân ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân (21-12-1953)

Gửi toàn thể chiến sĩ và cán bộ,

Nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Bác có lời thân ái chúc mừng toàn thể cán bộ và chiến sĩ. Từ ngày thành lập đến nay, quân đội ta đã trưởng thành mau chóng về mọi mặt, đã lập nhiều chiến công oanh liệt, đã thu nhiều thắng lợi vẻ vang.

Từ nay, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, quân đội nhân dân ta phải:

– Ra sức thi đua diệt giặc lập công.

– Ra sức giúp đỡ đồng bào nông dân thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng và của Chính phủ.

– Cố gắng học tập chính trị và quân sự để tiến bộ mãi, để xứng đáng là quân đội cách mạng của nhân dân.

Nhân dịp này Bác cho mỗi Đại đoàn và mỗi Liên khu một lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” để làm giải thưởng luân lưu. Các đơn vị hãy cố gắng thi đua để giật giải thưởng vinh dự đặc biệt này.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 155,
từ ngày 21 đến 25-12-1953.
cpv.org.vn

Advertisement