Thư gửi các chiến sĩ và cán bộ Liên khu V (28-6-1954)

Các chú hoạt động có thành tích khá. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú, và:

– Thưởng cho tiểu đoàn X, vừa thắng khá ở An Khê, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

– Bác khuyên dặn toàn thể chiến sĩ và cán bộ cần phải cố gắng: nắm vững tình hình địch, thi đua giết giặc lập công, ra sức dân vận, nguỵ vận.

Chớ nên vì thắng mà kiêu, chủ quan khinh địch; ra sức tranh lấy thành tích to hơn nữa.

Bác chờ nhiều tin thắng lợi của các chú và thân ái hỏi thǎm đồng bào trong đó.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 28 tháng 7 nǎm 1954
BÁC

Báo Quân đội nhân dân,
số 130, ngày 10-7-1954.
cpv.org.vn

Advertisement