Gương sáng Hồ Chí Minh còn mãi

(Chinhphu.vn) – Trong lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta, nhân dân ta có được niềm tự hào xứng đáng là Tổ quốc Việt Nam đã sinh ra một con người vĩ đại, vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là nhà văn hóa lớn có tầm vóc thời đại, được nhân loại tiến bộ thừa nhận, là Hồ Chí Minh, người mang ánh sáng soi đường cho mọi con người, mọi đất nước cùng phát triển đi tới Tự do, Bình đẳng và Hạnh phúc.

Con người tiến bộ vẫn tiếp tục khám phá và tìm về Hồ Chí Minh như tìm về lòng tốt của con người, tình bạn, lòng nhân ái.

GS. Sử học Hungari Zogiô Lôxangô đã đánh giá cao những cống hiến của Hồ Chí Minh: “Ngày nay, trong phong trào thế giới, không có nhân vật lịch sử nào có thể so sánh với Hồ Chí Minh. Đó là tầm vóc của một con người có phẩm giá, mà tên gọi gợi lên một lòng kính trọng bất di bất dịch của không những từ các bạn bè mà cả chính những đối thủ của Người. Đó là tầm vóc những hoạt động mà với tư cách là nhà cách mạng, nhà chính khách, Người được mọi người tôn kính khi còn sống cũng như khi đã qua đời, không những trên đất nước xứ sở của người mà cả trên toàn thế giới”.

Cho đến ngày nay, khi nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, trong hoàn cảnh thế giới có đổi thay, nhưng tư tưởng và cuộc đời hoạt động phong phú của Người vẫn là ánh sáng soi đường cho mọi người nắm chắc mục tiêu mà đi tới.

Bà Macxêla Lômbácđô, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu triết học và tư tưởng chính trị xã hội Mexico, khẳng định: “Rõ ràng là những sự kiện đang xảy ra hiện nay cho thấy thế giới bước sang thiên niên kỷ thứ III, sự đối đầu không chỉ là bằng vũ khí mà bằng cả sức mạnh tư tưởng. Cũng rõ ràng là con người tiến bộ vẫn tiếp tục khám phá và tìm về Hồ Chí Minh như tìm về lòng tốt của con người, tình bạn, lòng nhân ái. Một con người không nghĩ đến mình, giản dị, khiêm tốn, không tự giam mình trong tháp ngà, một con người của quần chúng, sống cho hạnh phúc của quần chúng”.

Trong khi trăn trở về một thế giới đang đứng trước thảm họa vật chất, con người và xã hội vận động theo quy luật đồng tiền, bị xô đẩy vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt tiêu diệt lẫn nhau để giành lấy lợi nhuận và giành lấy quyền bá chủ, khiến cho thế giới không thể ổn định, bình yên, nhà sử học người Mỹ G.Xtensơn nhận xét: “Trong khi một số đông người đã tha hóa, chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm, đạo đức, thì nhân loại lại phải tìm về tấm gương sáng chói nhân cách của Hồ Chí Minh, một tấm gương cho mọi thế hệ tiếp sau”.

Lãnh tụ Cuba Phiđen Caxtơrô đánh giá rằng: “Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt”.

Ngày nay, nghĩ nhớ về Bác, là chúng ta nghĩ nhớ về một thời mà được sự dìu dắt của Bác và của Đảng, nhân dân ta đánh giặc ngoại xâm nhưng không ai bị đói, không ai không được học; trong khi trai tráng ra chiến trường, phụ nữ ở lại làng mạc, nhiều người đã trở thành Chủ tịch xã, Xã đội trưởng, Bí thư Đảng ủy; nhiều thanh niên ưu tú đã được Nhà nước gửi đi học nước ngoài ngay trong thời chiến để đến khi hòa bình vừa được lập lại, đã trở thành những chiến lược gia kinh tế, những kỹ sư, công trình sư có năng lực, kịp thời phát triển ngay những ngành công nghệ, kỹ thuật hiện đại như dầu khí, cơ khí, công nghệ thông tin và các ngành khoa học kỹ thuật khác, đủ nhân lực để bước vào thực hiện công cuộc Đổi mới  từ năm 1986.

Ngày nay, nghĩ nhớ về Bác là chúng ta phải nghiêm túc nhận rõ những thiếu sót của thế hệ chưa thực hiện được những gì Bác mong muốn, chưa làm được những gì Bác đã chỉ đường, chưa noi theo những gì Bác nêu gương.

“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”, như Tố Hữu đã nói bằng một câu thơ quá đẹp.

Trần Thái Bình
baodientu.chinhphu.vn

Advertisement