Thư gửi thanh niên công trường đá Sơn Tây (10-1955)

Thân ái gửi các cháu nam nữ thanh niên công trường đá Sơn Tây,

Bác đã nhận được báo cáo của các cháu (4-10),

Các cháu đã cố gắng tǎng nǎng suất và tiết kiệm. Kết quả tính ra tiền là hơn 6 triệu đồng.

Thế là tốt.

Nhưng đồng thời các cháu còn phạm khuyết điểm tham ô, lãng phí, tính ra tiền là độ 3 triệu đồng. Thế là khác nào các cháu đã tự làm hỏng một nửa thành tích của mình!

Bác mong các cháu từ nay thi đua làm đúng những lời hứa hẹn trong báo cáo, tức là:

– Nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, Nam cũng như Bắc.

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thi đua tǎng nǎng suất và tiết kiệm.

– Nâng cao cảnh giác, chống tham ô, lãng phí.

Các cháu nên nhớ rằng: làm việc ở công trường hoặc ở nơi khác đều là tham gia vào công cuộc củng cố miền Bắc, chiếu cố miền Nam, để tiến đến thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước, cũng đều là nhiệm vụ và vinh dự của thanh niên.

Bác biếu các cháu 5 cái huy hiệu làm giải thưởng thi đua từ nay đến cuối nǎm.

Chúc các cháu mạnh khoẻ và cố gắng tiến bộ.

Tháng 10 nǎm 1955
BÁC HỒ

——————————

Báo Nhân dân, số 611, ngày 4-11-1955.
cpv.org.vn