Tầm nhìn của một nhà chiến lược

Đền thờ Bác Hồ ở Đèo De, Định Hóa

(DVT.vn) – Chọn Việt Bắc mà trung tâm là Thái Nguyên làm Thủ đô kháng chiến, cho thấy một tầm nhìn của một nhà chiến lược.

Ngày 20/05/1947, vừa tròn 65 năm, là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về Định Hóa, Thái Nguyên để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Tháng 5 năm 1951, nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ “Sáng Tháng 5”:

.

Vui sao một sáng Tháng Năm
Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ
Suối dài xanh mướt nương ngô
Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn

Những câu thơ này không chỉ thể hiện được tình yêu, sự tin tưởng, phấn chấn của người cách mạng đối với lãnh tụ, với thắng lợi đang đến gần mà còn cho biết sự gắn bó đặc biệt của Bác Hồ đối với “thủ đô gió ngàn”.

Bác là người xây dựng thủ đô kháng chiến, là hiện thân của thủ đô kháng chiến.

Năm 1941, sau 30 năm tìm đường cứu nước, Người trở về Tổ quốc, dừng chân ở Pắc Bó, cùng Trung ương thành lập căn cứ địa Việt Bắc chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

Trở về Cao Bằng và đứng chân ở đó có phải là một ngẫu nhiên đối với  nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc  không? Không, đó chính là suy tính, lựa chọn rất kỹ càng của một nhà chiến lược.

Người khẳng định: Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra nhiều triển vọng lớn lao cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được. Có nối phong trào với Thái Nguyên và toàn quốc  thì khi phát động đấu tranh vũ trang lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ…

Xây dựng căn cứ địa là một trong những yếu tố hàng đầu, quyết định thắng lợi của mọi cuộc khởi nghĩa, mọi cuộc kháng chiến. Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã tích lũy được những kinh nghiệm vô giá về xây dựng căn cứ địa.

Thành phố Thái Nguyên

Phải là một nhà quân sự thiên tài, mới có được tầm nhìn chiến lược trong việc xác định và xây dựng căn cứ địa.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bài phát biểu hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông cho biết:

“Tôi còn nhớ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có chỉ thị xây dựng Thái Nguyên thành căn cứ địa. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong một cuộc họp, Bác nói: Hiện nay ta có hai chõ đứng chân là căn cứ Cao Bằng và căn cứ Bắc Sơn (Lạng Sơn), ta phải củng cố hai căn cứ đó, mở rộng căn cứ Cao – Bắc – Lạng. Cao Bằng có truyền thống cách mạng, lại thuận tiện cho việc liên lạc với quốc tế nhưng vị trí ở xa Trung ương quá. Vì vậy phải chọn một nơi để xây dựng thành trung tâm của căn cứ địa Việt Bắc. Nơi ấy phải có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt. Và ở nơi đó “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” (tiến có thể đánh, lui có thể giữ). Cuối cùng thì Bác đã lấy Thái Nguyên làm địa bàn trung tâm của toàn khu căn cứ Việt Bắc, và đã đề ra chủ trương mở đường Nam tiến từ Cao Bằng qua Phia Uắc xuống Nghĩa Tá (Chợ Đồn – Bắc Cạn); mặt khác đi qua Thất Khê – Bắc Sơn về đến Võ Nhai (Thái Nguyên)”…

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tiên đoán trước âm mưu, hành động của thực dân Pháp, năm 1946, Bác phái đồng chí Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng trở lại Việt Bắc xây dựng ATK (An toàn khu).

Bác nói: “Cách mạng Tháng Tám đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến nhất định do Việt Bắc mà thắng lợi!”

Phong cảnh Hà Giang

ATK kháng chiến bao gồm các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên; Chợ Mới, Chợ Đồn của Bắc Cạn; Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa của Tuyên Quang. Định Hóa là nơi đặt đại bản doanh của Bác Hồ, T.Ư Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng Tham mưu (Võ Nguyên Giáp), Bộ Quốc phòng (Tạ Quang Bửu) và các cơ quan đầu não khác.

Ngày 20/05/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở và làm việc tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, Định Hóa. Tại đây, Người đã viết tác phẩm nổi tiếng Sửa đỏi lề lối làm việc.

Ngày 28/05/1948, tại thôn Nà Lọm, xã Phú Đình, Định Hóa, Hội đồng Chính phủ làm lễ tấn phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và quân hàm cấp tướng cho một số sĩ quan khác.

Ngày 06/12/1953, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1954 và quyết định mở  Chiến dịch Điện Biên Phủ…

Cũng tại ATK Thái Nguyên thời kỳ chống Pháp, Chủ tịch Xuphanuvong, Tổng Bí thư Cayxon Phomvihan của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Tổng Bí thư Sơn Ngọc Minh Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia đã từng sống và làm việc.

PVA
dvt.vn