Bài nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất Bắc – Bắc (17-12-1955)

Trong cải cách ruộng đất vừa qua cán bộ đều cố gắng và có thành tích: đã lãnh đạo nông dân đánh đổ thế lực phong kiến, đưa lại ruộng đất và chính quyền xã cho nông dân lao động. Đã chấn chỉnh được tổ chức của xã, củng cố chính quyền dân chủ trong nông thôn. Đó là thành tích đáng mừng, đáng khen. Đó là kết quả tốt. Những kết quả tốt cũng như ánh sáng nó càng soi rõ những khuyết điểm các cô các chú đã mắc phải.

Thí dụ: trong chỉnh huấn, còn có một số ít cán bộ chưa thật thà kiểm thảo, còn sợ mất thể diện. Như thế là không đúng. Chỉnh huấn cũng như tắm rửa. Tắm rửa phải tắm rửa cho sạch. Trong chỉnh huấn thì phải thật thà kiểm thảo hết những sai lầm, để sửa chữa, để tiến bộ.

Sau đây là một số khuyết điểm chính, các cô, các chú phải nhớ mà sửa chữa cho kỳ được:

1. Chưa phân biệt thật rõ ai là địch, ai là ta. Đó là vì lập trường chưa vững, chưa nắm vững chính sách, cho nên khuyết điểm ấy đã đẻ ra những khuyết điểm khác nhau:

– Đối với địch không kiên quyết, thấy chúng hung hãn thì hoang mang sợ sệt.

– Bị địch bao vây, có khi truy bức, bắt bớ lung tung, phân định thành phần không thật đúng, để sót địa chủ, hoặc quy sai phú nông, trung nông lên địa chủ.

Những khuyết điểm trên đã làm giảm bớt những thành công, những thắng lợi trong đợt qua.

– Chưa nhận rõ ai là địch, ai là ta nên một số cán bộ mắc phải khuyết điểm nữa rất nghiêm trọng là dùng nhục hình.

Bác đã nhiều lần nhắc: dùng nhục hình là dã man. Chỉ có bọn đế quốc và phong kiến mới dùng. Chính vì cán bộ không biết dựa vào bần cố nông mà đánh địch, cho nên mới dùng nhục hình. Đánh người ta đau quá thì không có người ta cũng phải nhận là có. Như thế là cán bộ đã tự mình lừa mình. Từ nay các cô các chú phải kiên quyết sửa chữa khuyết điểm này.

2. Khuyết điểm thứ hai là không thật thà dựa vào bần cố nông. Đội quân của cải cách ruộng đất là bần nông, cố nông rồi đến trung nông lớp dưới. Đi đánh giặc mà không dựa vào quân đội của mình thì có thắng được không ? Các cô các chú đi đánh giai cấp địa chủ mà không dựa vào quân đội của mình là bần nông, cố nông và trung nông lớp dưới, thì có thành công được không ?

Cần phải nắm thật vững 3 điểm:

– Dựa hẳn vào bần cố nông.

– Đoàn kết chặt chẽ với trung nông.

– Liên hiệp với phú nông.

Nhưng chớ có ngược lại, chỉ liên hiệp với phú nông mà quên không dựa hẳn vào bần cố nông, không đoàn kết chặt chẽ với trung nông. Phải nhớ rằng dựa hẳn vào bần cố nông là chính.

Cũng do khuyết điểm chính đó mà các cô, các chú mắc phải sai lầm khác:

– Không thật thà ba cùng. Trong năm cán bộ thì có một không thật thà ba cùng. Phải ba cùng để gần gũi bần cố nông, mới biết được kẻ địch. Nếu xa rời bần cố nông thì không biết rõ được địch, không hiểu rõ được mưu mô của địch để đánh đổ địch.

Cũng do không thật thà ba cùng, không dựa hẳn vào bần cố nông, cho nên không biết đến đời sống của nông dân, không học hỏi được quần chúng, bao biện, chủ quan, tự mãn. Rồi một số cán bộ sinh ra mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, không hăng hái công tác.

Cán bộ nào đi nhiều nhất là 5 đợt trong hai năm. Hai năm so với cuộc kháng chiến trường kỳ của ta thì vẫn là ngắn.

Thử hỏi: Bộ đội có thể nói “tôi chiến đấu 5, 6 năm rồi, bây giờ xin cho tôi nghỉ” có được không ? Cố nhiên không thể nói như vậy.

Các cô các chú đi cải cách ruộng đất mới có hai năm mà đã muốn nghỉ, thì có đúng không?

– Tệ nhất là trong hàng ngũ cán bộ có một số ít đã tham ô, hủ hoá. Các cô các chú là những người mà Đảng, Chính phủ tin cậy, nhân dân tin cậy phái các cô các chú cùng với nông dân đấu tranh cải cách ruộng đất.

Cán bộ nào mà tham ô, hủ hoá là có tội to với Đảng và Chính phủ, có tội to với nhân dân và có tội to cả với anh chị em cán bộ khác. Vì người ta không nói tên anh A, anh B, hoặc anh C tham ô hủ hoá; mà người ta nói cán bộ cải cách ruộng đất tham ô hủ hoá.

Cải cách ruộng đất đợt này so với đợt trước sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Nhưng chính vì đợt này phức tạp khó khăn hơn trước, cho nên cố gắng thì thành công sẽ vẻ vang hơn trước. Cũng như ta chiến đấu gay go thì thắng lợi vang ra thế giới cũng lừng lẫy hơn như Điện Biên Phủ vậy.

Chiến dịch Điện Biên Phủ khó khăn, gay go nhất. Quân đội ta đã kiên quyết vượt mọi khó khăn để chiến thắng. Các cô, các chú cần phải học tập quyết tâm của các chiến sĩ Điện Biên Phủ để tiến hành cải cách ruộng đất đợt 5 được thắng lợi.

Muốn cải cách ruộng đất đợt 5 được tốt, các cô, các chú phải giúp nhau sửa chữa cho bằng được những sai lầm khuyết điểm kể trên, phải thật sự nắm vững chính sách, chú ý đến sinh hoạt của nhân dân. Sang năm mới Đảng và Chính phủ phát động phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, các cô, các chú phải gắn liền công tác cải cách ruộng đất với việc lãnh đạo sản xuất nông nghiệp.

Tuyệt đối chớ dùng nhục hình.Ai còn dùng nhục hình thì sẽ bị kỷ luật, vì dùng nhục hình là trái với đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, trái với nhân đạo, không khác gì hành động dã man của đế quốc và phong kiến.

Chớ quy định sai thành phần. Vì nếu quy địa chủ lọt xuống phú nông hoặc xuống trung nông, là rước địch vào nhà mình. Nếu quy phú nông hoặc trung nông lên địa chủ, là gây thêm lực lượng cho địch.

Địch phá, ta phải kiên quyết trấn áp, nhưng chớ bắt bớ lung tung, chớ để địch bao vây. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giặc dùng lực lượng tinh nhuệ nhất và dùng đủ mọi cách chống lại ta. Địch càng gần thất bại, chúng càng điên cuồng, cuộc đấu tranh lại càng gay go. Như con giun không biết nhảy, khi ta dẫm lên nó, nó cũng giãy trước khi chết. Giai cấp địa chủ cũng thế. Đến đường cùng, chúng sẽ dùng đủ mọi cách để chống lại ta một cách quyết liệt hơn, chúng ta không nên vì thế mà hoang mang. Muốn đánh thắng địch, các cô, các chú phải sửa chữa khuyết điểm, phải nắm vững chính sách, phải có tính tổ chức và phải có tinh thần kỷ luật, đó là những điểm mà Đảng và Chính phủ đã giáo dục cho các cô, các chú. Các đoàn uỷ, các đội trưởng càng phải tỉnh táo, cán bộ nào có sai lầm, phải giúp đỡ sửa chữa ngay, không nên để đến cuối đợt mới phê bình sửa chữa.

Các đoàn uỷ, các đội trưởng phải kiểu mẫu, đi sâu xét kỹ, tỉnh táo nắm vững chính sách, gần gũi quần chúng, thật thà ba cùng.

Nhớ kỹ và làm đúng những lời Bác dặn, thì nhất định các cô các chú sẽ thành công.

Là đạo quân đánh phong kiến, nếu cố gắng làm công tác được tốt, tức là các cô các chú cống hiến một phần thiết thực vào việc thực hiện chính sách của Đảng và Chính phủ, củng cố miền Bắc, khôi phục kinh tế, góp phần vào việc đấu tranh thực hiện hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

———————–

Nói ngày 17-12-1955.
Tài liệu lưu tại Cục lưu trữ Vǎn phòng Trung ương Đảng.
cpv.org.vn