Thư khen huyện Mỹ Đức có nhiều thành tích trong việc chống hạn (7-2-1956)

Tôi vui lòng thay mặt Chính phủ khen thưởng đồng bào và cán bộ huyện Mỹ Đức (Hà Đông) đã thu được thành tích khá trong công việc chống hạn.

Chính phủ sẽ tiếp tục khen thưởng những địa phương và đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trong thời kỳ chiến tranh, Mỹ Đức là vành đai trắng, bị địch tàn phá nhiều, nhân dân rất nghèo khổ. Ngày nay tình hình hạn hán ở đó cũng nặng hơn. Nhưng cán bộ và đồng bào đã cố gắng, bộ đội và thanh niên đã thi đua góp sức đào giếng, khơi ngòi, tát nước (có nơi phải tát 7,8 bậc). Cho nên cả huyện đã đủ nước tưới cho hơn 9.000 mẫu chiêm và màu.

Đó là một thành tích tốt.

Tôi và Chính phủ rất mong đồng bào Mỹ Đức tiếp tục cố gắng tát nước, làm cỏ, bón phân để vụ chiêm này thu hoạch được tốt.

Đồng thời tôi và Chính phủ rất mong cán bộ và đồng bào các nơi khác học theo gương mẫu Mỹ Đức, ra sức khơi mương, đào giếng để đủ nước cấy chiêm.

Trong cuộc thử thách lâu dài và gian khổ là 8,9 nǎm kháng chiến, nhân dân ta đã thắng lợi. Hạn hán cũng là một cuộc thử thách, nhân dân ta quyết chống hạn thành công.

Ngày 7 tháng 2 nǎm 1956
Hồ CHí MINH

Báo Nhân dân, số 707, ngày 8-2-1956.Tôi vui lòng thay mặt Chính phủ khen thưởng đồng bào và cán bộ huyện Mỹ Đức (Hà Đông) đã thu được thành tích khá trong công việc chống hạn.

Chính phủ sẽ tiếp tục khen thưởng những địa phương và đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trong thời kỳ chiến tranh, Mỹ Đức là vành đai trắng, bị địch tàn phá nhiều, nhân dân rất nghèo khổ. Ngày nay tình hình hạn hán ở đó cũng nặng hơn. Nhưng cán bộ và đồng bào đã cố gắng, bộ đội và thanh niên đã thi đua góp sức đào giếng, khơi ngòi, tát nước (có nơi phải tát 7,8 bậc). Cho nên cả huyện đã đủ nước tưới cho hơn 9.000 mẫu chiêm và màu.

Đó là một thành tích tốt.

Tôi và Chính phủ rất mong đồng bào Mỹ Đức tiếp tục cố gắng tát nước, làm cỏ, bón phân để vụ chiêm này thu hoạch được tốt.

Đồng thời tôi và Chính phủ rất mong cán bộ và đồng bào các nơi khác học theo gương mẫu Mỹ Đức, ra sức khơi mương, đào giếng để đủ nước cấy chiêm.

Trong cuộc thử thách lâu dài và gian khổ là 8,9 nǎm kháng chiến, nhân dân ta đã thắng lợi. Hạn hán cũng là một cuộc thử thách, nhân dân ta quyết chống hạn thành công.

Ngày 7 tháng 2 nǎm 1956
HỒ CHÍ MINH

———————————–

Báo Nhân dân, số 707, ngày 8-2-1956.
cpv.org.vn