Lời chúc thọ Chủ tịch Vinhem Pích (6-1-1956)

Hôm nay, chúng ta rất sung sướng chúc mừng đồng chí Vinhem Pích thọ 80 tuổi !

Đồng chí Vinhem Pích là một trong những vị lãnh tụ cách mạng nhiều tuổi nhất và được quần chúng yêu mến nhất.

Đồng chí Vinhem Pích lúc còn nhỏ là thời kỳ Mác hoạt động, lúc thanh niên là thời kỳ Ǎngghen hoạt động. Đồng chí Vinhem Pích là bạn chiến đấu của các đồng chí Rôda Lúcxǎmbua, Lípnếch và Tenlơman; đồng thời là bạn chiến đấu của đồng chí Lênin và đồng chí Xtalin.

Đồng chí Vinhem Pích đã dắt dìu và đào tạo nhiều thế hệ cách mạng, chẳng những cho nước Đức, mà cho cả các nước khác; thí dụ những lớp đàn em cùng lứa tuổi như tôi, và những lớp con cháu cách mạng trẻ tuổi.

Cả một đời phấn đấu vẻ vang của đồng chí Vinhem Pích – từ thời kỳ Mác, Lênin đến các em, các cháu bây giờ – đã trải qua 4, 5 thế hệ cách mạng anh dũng. Ngày nay, tuy tuổi cao, đầu bạc, đồng chí vẫn hǎng hái đấu tranh không ngừng.

Nhân dân lao động thế giới rất quý trọng, yêu mến đồng chí Vinhem Pích. Để chúc thọ Người, Liên Xô đã phái đồng chí Vôrôsilốp, Trung Quốc đã phái đồng chí Chu Đức, đều là những vị cách mạng lão thành. Nhân dân ta cũng vinh dự cử Cụ Tôn Đức Thắng là một đồng chí già nhất trong Đảng Lao động Việt Nam sang mừng thọ đồng chí Vinhem Pích.

Cũng như đối với các lãnh tụ cách mạng khác, kẻ địch của nhân dân lao động sợ đồng chí Pích như sợ cọp. Nhưng với những người cách mạng thì đồng chí Pích hiền hậu như ông bụt. Ai đã được làm việc gần đồng chí Pích cũng đều yêu mến đồng chí, vì tính đồng chí rất giản dị, thân mật, vui vẻ, trẻ trung.

Chúng ta thành tâm chúc đồng chí Vinhem Pích – lãnh tụ quý mến của nhân dân Đức và người bạn tốt của nhân dân Việt Nam – sống lâu, mạnh khoẻ, thắng lợi trong việc thống nhất nước nhà thành một nước Đức dân chủ vĩ đại và giúp sức để lãnh đạo công cuộc giữ gìn hoà bình thế giới, xây dựng hạnh phúc cho loài người.

————————

Báo Nhân dân, số 674, ngày 6-1-1956.
cpv.org.vn