Điện mừng nước Cộng hoà Nam Dương (17-8-1956)

Kính gửi: Ông A. Xucácnô,
Tổng thống nước Cộng hoà Nam Dương,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 11 ngày nước Cộng hoà Nam Dương tuyên bố độc lập, thay mặt Chính phủ và nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi kính gửi Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà Nam Dương lời chào mừng nồng nhiệt.

Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống và Chính phủ Nam Dương, nhân dân Nam Dương sẽ thu được nhiều thắng lợi trong việc kiến thiết đất nước giàu mạnh và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trên tinh thần chung sống hoà bình.

Xin kính chúc Ngài mạnh khoẻ.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

————————

Báo Nhân dân, số 896, ngày 17-8-1956.
cpv.org.vn