Lời phát biểu tại phiên họp bế mạc Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà khoá I, Kỳ họp thứ sáu (25-1-1957)

Thưa Chủ tịch đoàn,

Thưa các vị,

Quốc hội ta họp khoá thứ sáu đã làm việc liên tiếp và khẩn trương trong gần một tháng.

Trong thời gian đó, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo đầy đủ về công tác mọi mặt trong năm qua, đã thảo luận và nghe Chính phủ trả lời các câu hỏi. Kết quả là Quốc hội đã nhất trí với Chính phủ về đường lối và chủ trương trên các vấn đề đấu tranh thống nhất nước nhà, cải cách ruộng đất, kinh tế, tài chính và ngân sách, văn hoá và xã hội, quốc phòng, dân tộc thiểu số, ngoại giao. Trong phiên họp ngày 22 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết nhất trí tán thành đường lối và chính sách của Chính phủ, nhất trí tín nhiệm Chính phủ.

Sự nhất trí đó giữa Quốc hội và Chính phủ, sự tín nhiệm của Quốc hội đối với Chính phủ có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó phản ánh sự đoàn kết nhất trí của toàn dân ta từ Bắc chí Nam. Nó phản ánh lòng tin tưởng của toàn dân ta đối với chính quyền dân chủ nhân dân của chúng ta.

Tôi muốn nhấn mạnh một điều là Quốc hội đã nhất trí với Chính phủ sau những buổi nghiên cứu kỹ lưỡng trong các tiểu ban, sau những buổi thảo luận đầy đủ trong các phiên họp toàn thể. Mọi ý kiến đều được phát biểu, mọi sáng kiến được phát huy. Sự đoàn kết nhất trí đã được thực hiện trong điều kiện dân chủ rộng rãi. Để

phát triển sinh hoạt dân chủ đó, Quốc hội lại đã thông qua những đạo luật đảm bảo các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Quốc hội đã cử ra Ban sửa đổi Hiến pháp, để nghiên cứu cho nước ta có một Hiến pháp phản ánh được những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, thích hợp với sự trưởng thành của chế độ ta.

Chúng ta có thể nói rằng: sự nhất trí và sự tín nhiệm của Quốc hội chứng tỏ rằng đường lối và chính sách của Đảng và Chính phủ trên các công tác lớn, căn bản là đúng.

Đồng thời nó chứng tỏ rằng trong năm công tác vừa qua, thành tích là chủ yếu, là căn bản; sai lầm là bộ phận, là tạm thời.

Chúng ta có thể nói rằng: Khoá họp lần thứ sáu của Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn dân, đã phát huy thêm một bước tinh thần dân chủ của chế độ.

Tinh thần đoàn kết nhất trí và tinh thần dân chủ đó đã làm cho nhân dân ta cực kỳ phấn khởi, đã làm cho kẻ địch thất vọng. Như tôi đã có dịp nói trong buổi khai mạc của khoá họp này, toàn dân ta đoàn kết, Quốc hội ta đoàn kết thì khó khăn gì ta cũng khắc phục được, việc gì ta cũng làm được.

Tôi mong rằng thành công lớn của khoá họp này sẽ được truyền đi cho mỗi một người dân ta đều biết. Đồng bào ta sẽ phấn khởi hơn nữa, sẽ đoàn kết hơn nữa, cùng nhau thi đua thực hiện những nhiệm vụ công tác đã được đề ra cho năm 1957, miền Bắc thi đua xây dựng, miền Nam giữ vững và phát triển đấu tranh, làm cho năm 1957 trở nên một năm đầy hứa hẹn, đưa lại những thắng lợi mới to lớn hơn trong sự nghiệp củng cố miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Nhân dịp Tết ta sắp đến, tôi xin thay mặt Đảng và Chính phủ chúc các vị đại biểu và nhờ các vị chuyển lời chúc Tết của tôi đến đồng bào các địa phương, năm mới cố gắng mới, thắng lợi mới.

————————-

Phát biểu ngày 25-1-1957.
Báo Nhân dân, số 1057, ngày 26-1-1957.
cpv.org.vn