Thư chúc Tết (31-1-1957)

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái chúc mừng:

– Toàn thể đồng bào trong nước và kiều bào ở ngoài nước,

– Toàn thể bộ đội, công an và cán bộ các ngành, các cấp,

– Các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng:

Năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, đoàn kết, tiến bộ.

Trong năm qua, chúng ta đã căn bản làm xong cải cách ruộng đất và đang làm công tác sửa sai kết hợp với sản xuất có kết quả.

Nhờ sự cố gắng của nhân dân ta và sự giúp đỡ của các nước anh em, chúng ta đã vượt được nhiều khó khăn, thu được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng bào miền Nam thì anh dũng và bền bỉ đấu tranh cho hoà bình và thống nhất đất nước.

Sang năm mới, khẩu hiệu của chúng ta về kinh tế là:

Tăng gia sản xuất,

Thực hành tiết kiệm,

Nâng cao ý thức tự lực cánh sinh,

Nhằm cải thiện dần mức sống vật chất và văn hoá của nhân dân ta.

Về chính trị là:

Thực hiện đúng Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn kết toàn dân, củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, đòi thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ, ra sức đấu tranh cho sự nghiệp thiêng liêng thống nhất nước nhà.

Đoàn kết chặt chẽ với Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân anh em, phát triển và củng cố tình hữu nghị với các nước, trước hết là với các nước láng giềng và các nước bạn Á – Phi dựa trên năm nguyên tắc chung sống hoà bình. Cố gắng góp phần vào việc giữ gìn hoà bình ở châu Á và trên thế giới.

Với tinh thần đoàn kết nhất trí của đồng bào ta, với chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ ta, tôi tin chắc rằng sang năm mới chúng ta sẽ giành được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp phấn đấu để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

HỒ CHÍ MINH

———————————

Báo Nhân dân, số 1062, ngày 31-1-1957.
cpv.org.vn