Lời phát biểu trong lễ đón tại sân bay Praha (Tiệp Khắc) (17-7-1957)

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa đồng chí Thủ tướng kính mến,

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Tôi vô cùng vui sướng được tới thǎm nước Tiệp Khắc anh em theo lời mời của đồng chí Chủ tịch Dapôtốtxki. Thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi xin gửi lời chào mừng thắm thiết tới nhân dân thành phố Praha và toàn thể nhân dân Tiệp Khắc.

Tuy Việt Nam cách xa Tiệp Khắc hàng vạn dặm, nhưng đến đây tôi không cảm thấy xa lạ. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc đoàn kết chặt chẽ với nhau bởi vì cả hai nước đều ở trong phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô. Quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển và củng cố.

Hiện nay, nhân dân Việt Nam chúng tôi đang ra sức củng cố miền Bắc và đấu tranh để thống nhất nước nhà. Nhân dân Việt Nam chúng tôi tin tưởng vững chắc vào thắng lợi cuối cùng, vì chính nghĩa là về phía chúng tôi, vì nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt chẽ và vì chúng tôi được sự ủng hộ của đại gia đình xã hội chủ nghĩa và các lực lượng yêu chuộng hoà bình toàn thế giới.

Nhân dân Việt Nam rất vui sướng trước những thành tích rực rỡ của nhân dân Tiệp Khắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bởi vì những thành tích đó càng tǎng cường phe xã hội chủ nghĩa chúng ta, góp phần giữ gìn hoà bình thế giới.

Các đồng chí, tôi chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân ái và nhiệt liệt của các đồng chí.

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc muôn nǎm!

Tình đoàn kết giữa nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Tiệp Khắc muôn nǎm!

Nhân dân Tiệp Khắc muôn nǎm!

————————-

Đọc ngày 17-7-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t. IV, tr.103-104.
cpv.org.vn