Điện gửi bác sĩ Xáctônô (7-8-1957)

Gửi Bác sĩ Xáctônô,
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Nam Dương,

Tôi rất sung sướng được biết tin Ngài đến thǎm nước Việt Nam chúng tôi. Tôi xin tỏ lòng nhiệt liệt hoan nghênh Ngài. Tôi chắc rằng việc Ngài đến thǎm Việt Nam sẽ tǎng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nam Dương. Tôi chúc Ngài mạnh khoẻ.

Bêôgrát, ngày 7 tháng 8 nǎm 1957
HỒ CHÍ MINH

————————-

Báo Nhân dân, số 1251, ngày 11-8-1957.
cpv.org.vn