Lời chúc mừng trong buổi chiêu đãi Phó Tổng thống Ấn Độ (12-9-1957)

Thưa Phó Tổng thống,

Thưa các bạn,

Tôi rất vui mừng thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hoan nghênh Phó Tổng thống Rađacrixnan, một vị lãnh tụ kính mến của nhân dân Ấn Độ anh em, một người bạn tốt của nhân dân Việt Nam và của hoà bình thế giới.

Tôi đề nghị chúng ta nâng cốc:

– Chúc sức khoẻ Phó Tổng thống,

– Chúc sức khoẻ Tổng thống Ragiǎngđra Praxát và Thủ tướng Nêru,

– Chúc tình hữu nghị giữa nước Cộng hoà Ấn Độ và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày càng được thắt chặt và phát triển.

– Chúc nền hoà bình ở Á châu và trên thế giới được củng cố.

– Chúc tình hữu nghị giữa các nước Á – Phi ngày càng phát triển.

——————————

Đọc ngày 12-9-1957.
Báo Nhân dân, số 1286, ngày 16-9-1957.
cpv.org.vn