Thư gửi công nhân và cán bộ mỏ Apatít Lào Cai (1-1959)

Thân ái gửi công nhân và cán bộ mỏ Apatít Lào Cai,

Bác vui lòng khen các cô, các chú đã làm đúng lời hứa, đã thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch 10%. Mong các cô, các chú tiếp tục cố gắng hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nǎm nay.

Bác hỏi thǎm các đồng chí chuyên gia.

Chúc các cô các chú đoàn kết chặt chẽ và tiến bộ nhiều.

Tháng 1 nǎm 1959
BÁC HỒ

——————————-

Bút tích, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn