Bác trả lời chất vấn của các ĐBQH

 Chính tại kỳ họp này trong phiên chất vấn Chính phủ, một số đại biểu của các đảng đối lập đưa ra yêu cầu xem xét lại quốc kỳ và đòi thay đổi, người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên tiếng một cách đanh thép.

“Ông Nguyễn Văn Tạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Rạch Giá  vừa ở Nam Bộ mới ra phát biểu ý kiến. Sau khi trình bày tình hình kháng chiến ở Nam Bộ, ông kêu gọi:

“Đồng bào Nam Bộ đoàn kết, sẵn sàng tin tưởng vào vị Cha già thì một ngày mai lá cờ đỏ sao vàng sẽ trở lại phất phới toàn cõi Nam Bộ”. Khi ông Tạo ở diễn đàn bước xuống, Hồ Chủ tịch bắt tay rồi ôm lấy ông hôn, nước mắt của Hồ Chủ tịch lăn trên gò má, nhiều người bùi ngùi ứa lệ”.

Đó là mô tả phiên họp ngày 28/10/1946 của kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá I, với sự bổ sung của 70 đại biểu của các tổ chức đảng phái chống đối Việt Minh như VN Quốc dân đảng, Đại Việt, Việt Nam Cách mạng Đảng…

 Chủ tịch Hồ Chí Minh bên lá cờ tổ quốc, ảnh do một sĩ quan Anh chụp đầu năm 1946Chủ tịch Hồ Chí Minh bên lá cờ tổ quốc, ảnh do một sĩ quan Anh chụp đầu năm 1946

Chính tại kỳ họp này trong phiên chất vấn Chính phủ, một số đại biểu của các đảng đối lập đưa ra yêu cầu xem xét lại quốc kỳ và đòi thay đổi, người đứng đầu Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên tiếng một cách đanh thép:

“Chính phủ không bao giờ dám thay đổi quốc kỳ, chỉ vì một vài người trong Chính phủ  đề nghị viêc ấy lên, nên Chính phủ phải để qua Ban Thường trực Quốc hội xem xét. Tình thế từ ngày ấy đến giờ biến chuyển nhiều, lá cờ đỏ sao vàng đó nhuộm bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Âu sang Á, tới đâu cũng đuợc chào kính cẩn. Bây giờ trừ khi cả 25 triệu đồng bào, còn ra không ai có quyền gì mà thay đổi nó”.

Nhận xét chung về những vấn đề các đại biểu chất vấn, Chủ tịch Hồ Chi Minh phát biểu: “Chính phủ hiện thời mới thành lập được hơn một năm  hãy còn thanh niên. Quốc hội bầu ra được hơn 8 tháng lại còn thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt những câu hỏi thật già dặn, sắc mắc khó trả lời, đề cập tới tất cả những vấn đề có quan hệ đến vận mệnh nước nhà. Với sự trưởng thành chính trị và sự quan tâm về việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có tư cách độc lập?”.

“Không được xem nhẹ chính sách giá cả và ổn định giá cả, phải đẩy mạnh việc chống  tham ô, lãng phí, phải củng cố các chi bộ cơ sở, công tác xây dựng kế hoạch tài chính phải dựa trên nguồn vốn tự có trong ngân sách, không thể làm tuỳ tiện và phải chú ý thực hành tiết kiệm ở tất cả các ngành” – Ý kiến của Bác tại cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 28/10/1958, bàn về vấn đề kinh tế và tài chính

Ngày 28/10/1963, dự khai mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khoá II và đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Lao động giải phóng miền Nam Viêt Nam, Bác bày tỏ tình cảm đối với miền Nam ruột thịt khi tặng hoa và ôm hôn thắm thiết Trưởng đoàn Trần Văn Thành sau khi phát biểu tại diễn đàn Quốc hội.

X&N
bee.net.vn

Advertisement