“Những lời thô thiển mà thiết thực”

– Ngày 16/6/1947, nửa năm sau ngày Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi các nhân viên cơ quan chính phủ” nhằm động viên đội ngũ những công chức của nhà nước kháng chiến xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau đang chịu đựng nhiều gian khổ, thiếu thốn. Bức thư còn chia sẻ những quan niệm và kinh nghiệm sống của một nhà cách mạng từng trải.

Thư có đoạn: “Những anh chị em ở tiền phương đem xương máu giữ gìn Tổ quốc, là chiến sĩ. Những anh chị em ở hậu phương, đem tài năng giúp việc Chính phủ cũng là chiến sĩ. Những chiến sĩ ăn gió nằm sương, xung phong hãm trận, chết sống không biết cũng là hy sinh. Những chiến sĩ ở hậu phương lên dốc xuống đèo, ăn túng mặc thiếu, ốm khoẻ bao giờ không biết, cũng là hy sinh. Tuy cách hy sinh khác nhau, nhưng tiền phương và hậu phương đều vì Tổ quốc, vì đồng bào hy sinh…”.

  16-6-1960 HCM thăm trường Bổ túc văn hóa công nông TƯ đật tại trường ĐHBKhoa HN_1.jpgNgày 16/6/1960, Chủ tịch Hồ  Chí Minh thăm trường Bổ túc văn hóa công nông TƯ đặt tại trường ĐHBK Hà Nội

Còn đối với những nhân viên cơ quan của Chính phủ tuy ở hậu phương nhưng cũng gặp nhiều khó khăn“Nói tóm lại là bây giờ ai cũng khó nhọc và cực khổ…Vậy tôi xin lấy địa vị là như một người anh và đem kinh nghiệm của cá nhân khuyên gắng các bạn :

1. Người mà chịu được khổ, thì việc to lớn, khó khăn mấy cũng làm được.

2. Ta đã biết cần phải chịu khổ, thì ta chịu một cách vui vẻ, dần dần ta sẽ không lấy làm khổ.

3. Chúng ta đem tinh thần mà chiến thắng vật chất, chúng ta vì nước, vì dân mà chịu khổ, một cái khổ rất có giá trị, thì vật chất càng khổ tinh thần càng sướng.

4. Chiến sĩ ở tiền phương đã khổ mà lại luôn luôn ở dưới mưa bom sóng đạn. So với họ thì ta ở hậu phương chưa khổ mấy.

5. Khổ tận thì cam lai (hết đắng cay, ngọt bùi sẽ tới). Khổ này chỉ là khổ tạm thời, kháng chiến thành công thì sẽ hết khổ.

Trường kỳ kháng chiến là một viên đá thử vàng đối với mỗi một quốc dân, đồng thời là một trường học để rèn luyện cho cán bộ”.

Vị nguyên thủ kháng chiến còn chia sẻ kinh nghiệm: “Chớ không bao giờ ngồi không. Lúc rảnh việc thì nên nghiên cứu các vấn đề, hoặc theo sức mình tăng gia sản xuất. Như thế đã bổ ích cho thân thể lại vui cho tinh thần. Chớ tắm nước lã nhiều quá. Chớ uống nước lã, chớ ăn no quá, chớ ngủ trưa nhiều”. Và kết luận: “Đó là những lời thô thiển nhưng mà thiết thực”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement