“Tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của tôi”

– Vào giữa tháng 6/1950, Bác viết thư “Gửi đồng bào Liên khu IV” nhân nảy sinh một số hiện tượng “cán bộ làm sai chỉ thị của Chính phủ và đường lối của đoàn thể” khiến nhân dân ở nhiều nơi bị phiền nhiễu, oan ức.

Bức thư phân tích và phê phán những loại cán bộ kém phẩm chất: “Họ xa rời nhân dân, không hiểu biết nhân dân. Làm việc thì dùng mệnh lệnh, chứ không biết tuyên truyền cổ động… thậm chí họ dùng những cách ép uổng, cưỡng bức, bắt bớ dân.

Nghe các ông thanh tra báo cáo lại những việc đó, tôi rất đau lòng! Dù Chính phủ đã ra lệnh trừng trị những cán bộ đó, tôi phải thật thà xin lỗi những đồng bào vì những cán bộ sai lầm mà bị oan ức. Tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của tôi – là giáo dục và lựa chọn cán bộ chưa được chu đáo”.

15-6-1957 HCM thăm trại Nhi đồng thành phố Vinh,Nghệ An nhân dịp Người về thăm quê_1.jpg (74KB)Ngày 15/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trại Nhi đồng thành phố Vinh, Nghệ An nhân dịp Người về thăm quê.

Bức thư bày tỏ: “Tôi lại xin nói với đồng bào: Nước ta là một nước dân chủ. Mọi công việc đều vì lợi ích của dân mà làm… Khi ai đó có điều oan ức thì có thể do các đoàn thể tố cáo lên cấp trên. Đó là tất cả quyền dân chủ của tất cả các công dân Việt Nam. Đồng bào cần hiểu rõ và khéo dùng quyền ấy…

Tôi mong rằng từ nay, các cán bộ đều biết phê bình và tự phê bình, đều cố gắng sửa đổi lối làm việc, theo đúng đường lối của Chính phủ và Đoàn thể hợp với lòng dân. Cán bộ cấp trên phải luôn luôn đôn đốc và kiểm tra cấp dưới. Nhân dân thì giúp Chính phủ và Đoàn thể kiểm tra công việc và hành vi của các cán bộ…”

Bức thư này đã được in ra gửi tới tất cả các xã trong Liên khu và đến ngày 2/7/1950, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra “Chỉ thị về việc kiểm thảo để sửa đổi nề nếp vận động nhân dân theo thư Hồ Chủ tịch”.

X&N
bee.net.vn

Advertisement