Một dự báo tài tình

– Ngày 19/3/1924, trên Tập san “Inprekorr” (bản tiếng Pháp) của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đăng bài “Đông Dương và Thái Bình Dương” (kèm theo các phụ đề: “Lò lửa của cuộc chiến tranh sắp tới – Nước Pháp muốn khai thác các thuộc địa – Các thuộc địa Pháp sống lay lắt như thế nào – Người An Nam bi bóc lột nặng nề thêm”).

Đây là những bài viết của Nguyễn Ái Quốc vào thời điểm mới đến đất nước Xô viết để học tập lý luận với tư cách là một đảng viên thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp. Chỉ là một bài báo (một phần còn được gửi qua Pháp đăng trên báo “Le Paria”(Người cùng khổ) nhưng tư duy phân tích và dự báo đã cho thấy tầm nhìn của người viết.

19-3-1957 HCM tặng huy hiệu Bình dân học vụ cho các chiến sĩ diệt dốt có thành tích xuất sắNgày 19/3/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Bình dân học vụ cho các chiến sĩ diệt dốt có thành tích xuất sắc.

Vào thời điểm đó, ở Đông Dương Pháp đang đẩy mạnh cuộc Khai thác Thuộc địa lần thứ Hai và trên bình diện kinh tế thế giới vẫn chưa xuất hiện nguy cơ khủng hoảng trong các nước tư bản phát triển.

Vậy mà trong bài báo của mình, từ thực tiễn của Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đã dự báo ngày trong câu mở đầu: “Lò lửa của cuộc chiến tranh thế giới sắp tới…” .

Bài báo phân tích rằng Đông Dương cũng như các xứ thuộc địa đều có liên quan chặt chẽ đối với giai cấp công nhân châu Âu và đó là “vấn đề mà tất cả mọi người vô sản nói chung đều phải quan tâm đến…

Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc đã tiến tới một trình độ hoàn bị gần như là khoa học. Nó dùng những người vô sản da trắng để chinh phục những người vô sản các thuộc địa. Sau đó nó lại tung những người vô sản ở một thuộc địa này đi đánh những người vô sản ở một thuộc địa khác.

Sau hết, nó dựa vào những người vô sản ở các thuộc địa để thống trị nhưng người vô sản da trắng (do vậy) những hành động đế quốc chủ nghĩa ấy không những chỉ nguy cho riêng vận mệnh của giai cấp vô sản Đông Dương và Thái Bình Dương, nó còn nguy cho cả vận mệnh của giai cấp vô sản quốc tế nữa”.

Và bài báo kết luận: “Vì đã trở thành một trung tâm mà bọn đế quốc tham lam đều hướng cả vào nhòm ngó, nên Thái Bình Dương và các nước thuộc địa xung quanh Thái Bình Dương, tương lai có thể trở thành một lò lửa chiến tranh thế giới mới mà giai cấp vô sản sẽ phải nhai lưng ra gánh… Những cuộc chiến tranh khác sẽ nổ ra nếu giai cấp vô sản không cảnh giác”.

Thực tiễn cho thấy những dự báo ấy đã trở thành hiện thực hơn 17 năm sau đó (1924 – 1941). Trận tập kích bất ngờ bằng không quân của phát xít Nhật vào Trân Châu Cảng của Mỹ diễn ra vào ngày 8/12/1941 khiến Mỹ lâm trận và tuyên chiến. Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ.

Vậy mà trước đó gần 7 tháng, vào trung tuần tháng 5/1941, Bác chủ trì Hội nghị 8 của Đảng, và trong nghị quyết đã đưa ra nhận định “Chiến tranh Thái Bình Dương sẽ bùng nổ. Phe phát xít nhất định thất bại”…

Và trong bài “Thế giới đại chiến và phận sự dân ta” Bác viết vài ngày sau khi Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, người đứng đầu tổ chức cách mạng đã kêu gọi “Dân ta phải mau mau tổ chức lại… Muôn người một lòng. Nhân cơ hội này mà khôi phục lại Tổ quốc, mà làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập! Hỡi đồng bào! Cơ hội giải phóng đến rồi, mau mau đoàn kết lại!”

X&N

bee.net.vn

Advertisement