Tag Archive | Việt Bắc

Kí ức Việt Bắc nhớ Bác Hồ

Hồ Chủ tịch
Tiếp tục đọc

Advertisement

Bác Hồ tắm cho trẻ ở Việt Bắc

Chuyện kể về NgườiHơn một năm xa Tổ quốc, trải qua ngót ba chục nhà tù của Tưởng Giới Thạch gần khắp Quảng Tây, Bác Hồ trở về Pắc Bó cuối năm 1944.

Nhìn thấy việc giữ vệ sinh nước ăn và nơi ở chưa được dân ở đây chú ý, Bác bảo chúng tôi cùng Bác bắt tay dọn dẹp. Một buổi sáng Bác bảo các cháu xếp hàng đi ra phía khe nước.

Tiếp tục đọc