Tag Archive | Sáng tác

Mùa Xuân trong sáng tác của Hồ Chí Minh

Bác Hồ chúc TếtMùa Xuân giữ vị trí quan trọng và đã trở thành một hình tượng xuyên suốt trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã góp phần tạo nên phong cách nghệ thuật hết sức độc đáo ở vị lãnh tụ kính yêu – nhà thi sĩ lớn của dân tộc Việt Nam: Rất cổ điển mà vô cùng hiện đại.

Tiếp tục đọc

Advertisement