Tag Archive | Kiểm sát nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngành Kiểm sát nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh đi tới mùa XuânChủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng xây dựng bộ máy các cơ quan tư pháp và xác định đây là cơ quan trọng yếu của chính quyền. Ðối với thiết chế Viện Công tố, sau này là Viện Kiểm sát nhân dân, Bác đã có chỉ đạo rất sâu sát và toàn diện từ việc hoàn thiện mô hình tổ chức, cử nhân sự lãnh đạo cho ngành, đến việc đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với cán bộ kiểm sát.

Tiếp tục đọc

Advertisement