Thông báo đặc biệt của Bộ Tổng Tư lệnh và Thư của Bác Hồ gửi cán bộ, chiến sỹ và đồng bào về chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) Cách đây 60 năm, đúng 16 giờ 20′ ngày 7/5/1954, quân ta giành toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sáng hôm sau, ngày 8/5/1954, Bộ Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam đã ra Thông báo đặc biệt về chiến thắng lịch sử này. Cũng ngay trong ngày hôm đó, từ Thủ đô kháng chiến ở Tân Trào (Tuyên Quang), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn hai văn bản lịch sử này.

>>Đợt tấn công thứ nhất>>
>>Đợt tấn công thứ hai>>

>>Đợt tấn công thứ ba giành toàn thắng>>
>>Những thời khắc không thể quên trong ngày 7/5/1954>>
       

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ “Quyết chiến, Quyết thắng”
cho các đơn vị lập chiến công ở Điện Biên Phủ trong ngày lễ chiến thắng
(Ảnh: tư liệu Bảo tàng Quân sự Việt Nam)

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT CỦA BỘ TỔNG TƯ LỆNH [1]
(Ngày 8 tháng 5 năm 1954)

Đúng 22 giờ ngày 7 tháng 5, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã thu được toàn thắng.

Bộ Tổng Tư lệnh báo tin chính thức cho toàn thể cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn thể các binh chủng, toàn thể các cơ quan và các ngành, toàn thể các anh chị em dân công và thanh niên xung phong đang phục vụ trên mặt trận Điện Biên Phủ, toàn thể đồng bào Tây Bắc:

Đêm mồng 6 tháng 5, lúc 21 giờ, quân ta đã chia làm nhiều cánh, mở cuộc đại tấn công vào Điện Biên Phủ. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng anh dũng và dữ dội suốt đêm mồng 6. Đến trước sáng mồng 7/5 thì quân ta đã hoàn toàn làm chủ ngọn đồi số 5 (tức là đồi A1) là ngọn đồi kiên cố và xung yếu nhất của địch ở đông nam Mường Thanh trực tiếp án ngữ cho khu chỉ huy của chúng ở phía tây nam, ta đã đánh chiếm vị trí Nà Noọng cách cơ quan chỉ huy của địch không đầy 300 thước.

Cuộc tấn công của quân ta tiếp tục suốt ngày mồng 7. Đến 9 giờ 30 thì quân ta tiêu diệt trên một tiểu đoàn quân dù ở trên ngọn đồi Yên Ngựa tức là đồi Châu Ún, đồng thời đánh chiếm một vị trí ở chân đồn về phía sông Mường Thanh.

Cuộc tấn công của ta luôn luôn có trọng pháo và cao xạ pháo yểm hộ rất đắc lực, tiếp tục suốt buổi chiều ngày mồng 7. Một cánh quân của ta từ phía đông bắc đánh vào những vị trí còn lại của địch ở giáp cầu Mường Thanh, trong khi các hướng khác quân ta tiếp tục công kích địch.

Vào khoảng 15 giờ 30′ thì những vị trí cuối cùng của địch án ngữ cầu Mường Thanh bị tiêu diệt. Số còn lại kéo cờ trắng ra hàng. Trong khi đó, trọng pháo của ta không ngớt bắn phá các lô cốt và công sự của địch, không ngớt bắn chặn bọn địch ở bên này sông bỏ chạy trốn về Mường Thanh. Đến 16 giờ, quân ta thừa thắng mãnh liệt vượt qua sông Mường Thanh phát triển ngay vào giữa các vị trí còn lại của địch, đánh thẳng vào cơ quan tư lệnh của địch, trong khi các cánh quân ở phía tây của ta tấn công vào khu trọng pháo.

Đúng 16 giờ 20′ ngày 7/5, quân ta đã bắt sống toàn bộ cơ quan Tư lệnh của địch, trong đó có tên Thiếu tướng Đờ Cátxtơri (De Castries). Ngay lúc đó, quân ta từ các mặt tiến thẳng vào Mường Thanh; sự chống cự của địch hoàn toàn bị tê liệt. Hàng nghìn quân địch ở 27 cứ điểm còn lại hoảng loạn kéo cờ trắng ra hàng. 17 giờ ngày mồng 7 tháng 5, bộ đội ta đã được lệnh chiếm đóng khu Mường Thanh.

Ở Phân khu miền Nam (Hồng Cúm), lúc 19 giờ, gần hai nghìn quân địch hoảng hốt tìm cách chạy trốn. Bộ đội ta lập tức truy kích. Đến 22 giờ thì tiêu diệt toàn bộ quân địch, kể cả tên quan năm chỉ huy Hồng Cúm.

Bộ Tổng Tư lệnh chính thức công bố tin chiến thắng vĩ đại của quân ta. Sau năm tháng bao vây và gần hai tháng tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Bên Phủ, Quân đội nhân dân anh dũng của chúng ta tiêu diệt 17 tiểu đoàn bộ binh tinh nhuệ của địch, tổng cộng trên dưới một vạn năm nghìn tên, phá huỷ và bắn nơi 57 máy bay địch[2], thu được một thắng lợi vĩ đại xưa nay chưa từng có trong lịch sử kháng chiến của quân dân ta.

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ngày nay đã toàn thắng, thực hiện được quyết tâm của Trung ương, Chính phủ và Hồ Chủ tịch.

Bộ Tổng Tư lệnh nêu cao công trạng của bộ đội, dân công, nhân dân ta trong chiến dịch lịch sử này và kêu gọi toàn thể các cán bộ và chiến sĩ, các anh chị em dân công trong khi vui mừng phấn khởi, phải tiếp tục và tích cực tiến hành nhiệm vụ của mình để củng cố thắng lợi to lớn của chúng ta.

BỘ TỔNG TƯ LỆNH

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn Huy hiệu
cho các chiến sỹ Điện Biên Phủ
(Ảnh: tư liệu TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các đơn vị chiến thắng ở Điện Biên Phủ
trở về Việt Bắc sau khi chiến dịch kết thúc
(Ảnh: tư liệu TTXVN)

THƯ KHEN NGỢI BỘ ĐỘI, DÂN CÔNG, THANH NIÊN XUNG PHONG
VÀ ĐỒNG BÀO TÂY BẮC ĐÃ CHIẾN THẮNG VẺ VANG Ở ĐIỆN BIÊN PHỦ[3]

(Ngày 8 tháng 5 năm 1954)

Quân ta đã giải phóng Điện Biên Phủ. Bác và Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang.

Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Bác và Chính phủ sẽ khen thưởng những cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương có công trạng đặc biệt.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

–––––––––––––––––-

Chú thích

[1] Trích “Điện Biên Phủ – Văn kiện Đảng, Nhà nước”. Nxb Chính trị Quốc gia. H.2004, tr.767 – 769;

[2] Đó là liệu thống kê ban đầu chưa đầy đủ. Về sau, trong Báo cáo tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ, do Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trình bày trước Hồi đồng Chính phủ, số liệu chính xác là quân ta đã tiêu diệt và đánh tan 21 tiểu đoàn của Pháp, tiêu diệt và bắt sống gần 16.000 quân Pháp, trong đó có 1.500 sĩ quan các cấp; bắn rơi 62 máy bay của Pháp và bắn hư hại 167 chiếc khác. Số liệu này cũng đã được phía Pháp chính thức công nhận (BT);

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tậpNxb Chính trị Quốc gia, H.2011, Tập 8, tr.466.

–––––––––––––––––

Bài liên quan đã đăng:

>>Sức sống mãnh liệt và trường tồn trên cánh đồng Mường Thanh>>
>>Điện Biên Phủ – Tuyển tập hồi ký (trong nước)>>
>>Những yếu tố lần đầu tiên xuất hiện trong chiến dịch Điện Biên Phủ>>

>>Chiến thắng của sức mạnh tinh thần cộng với bản lĩnh trí tuệ Việt Nam>>

>>Siết chặt vòng vây>>

>>Chiến thắng trên đồi A1 – huyền thoại của lịch sử chiến tranh Việt Nam>>

>>Đòn sấm sét ở Điện Biên Phủ – Hoả tiễn H.6>>

>>Trận địa chiến hào – nỗi khiếp sợ dành cho quân Pháp>>

>>Dân tộc thiểu số liên khu Việt Bắc với công tác hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ>>
>>Đòn nghi binh thần tốc, táo bạo và thần kỳ>>

>>”Kéo pháo vào, kéo pháo ra” – một bài học về dân chủ nội bộ>>
>>Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh>>
>>So sánh lực lượng giữa Việt Minh và quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Ban Tư liệu – Văn kiện

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement