“Tết trồng cây” thành tập quán văn minh

Bài báo nêu vấn đề: “Chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”.

(Kienthuc.net.vn) – Ngày 6/1/1960 được coi như “Tết trồng cây” đầu tiên, được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thanh lập Đảng Lao Động Việt Nam (vào thời điểm đó còn xác định là ngàu 6/1/1930). “Tết trồng cây” thực hiện theo sáng kiến của Bác Hồ nêu lên trong một bài báo đăng trên tờ “Nhân Dân” ngày 28/11/1959.

Bài báo nêu vấn đề: “Chúng tôi đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây”. Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều”.

Tấm thiếp in chân dung của Bác viết vào ngày 6/1/1946 động viên cử tri  tham gia bỏ phiếu Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội.Tấm thiếp in chân dung của Bác viết vào ngày 6/1/1946 động viên cử tri tham gia bỏ phiếu Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội.

Rồi tác giả bài báo phân tích một cách rạch ròi, dễ hiểu: “Miền Bắc ta có độ 14 triệu người, trong số đó có 3 triệu là trẻ em thơ ấu, còn 11 triệu người từ 8 tuổi trở lên đều có thể trồng cây…

Như vậy mỗi Tết trồng được độ 15 triệu cây… Từ 1960 đến 1965, chúng ta sẽ có 90 triệu cây, vừa cây ăn quả, vừa cây có hoa, vừa cây làm cột nhà. Và trong 10 năm, nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp, khí hậu điều hoà hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần cải thiện đời sống của nhân dân ta. Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người – từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia”.

[links(right)]Bài báo viết rất đơn giản mà đầy tính thuyết phục. Cần nói thêm rằng trước khi đưa ra ý tưởng hoàn chỉnh về “Tết trồng cây”, Bác đã nhiều lần nói với bà con nông dân rằng, sau chiến tranh việc đầu tiên phải làm lại ngôi nhà, muốn vậy phải có gỗ. Vậy thì nếu mỗi người trong gia đình tranh thủ mọi đất trống trong làng trồng lấy 5 cây xoan thì chỉ dăm năm là có đủ gỗ sửa lại ngôi nhà cũ hay làm ngôi nhà mới. Kể từ đó năm nào vào Xuân, Bác cũng tham gia “Tết trồng cây” với bà con các địa phương.

Có thể nói kể từ đó, Bác không chỉ là người phát động mà còn theo sát từng bước đi, không chỉ khuyến khích cổ vũ mà còn chăm chút chỉ bảo, phê bình và tìm tòi những biện pháp để cuộc vận động không chỉ mang lại kết quả thiết thực mà còn mong muốn biến nó thành một tập quán tốt đẹp của xã hội mới.

Vào Mùa Xuân năm Kỷ Dậu, Bác Hồ viết bài báo cuối cùng cổ vũ “Tết trồng cây” năm 1969, trong đó đưa ra nhận định rằng “Tết trồng cây đã trở thành một tục lệ tốt đẹp của nhân dân ta” và tổng kết thực tiễn cho rằng: “Mọi người đều nên tham gia trồng cây nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức là quan trọng và các cháu thiếu nhi là lực lượng góp phần đắc lực”. Bác Hồ còn nhắc đến một nhận thức mới là “Chúng ta phải trồng cây cho cả đồng bào miền Nam nữa” …

Đến nay, nhiều cây Bác trồng đã trở thành những di tích lịch sử lâu bền làm tấm gương cho các đời sau về mẫu mực của con người hiện đại: thân thiện và bảo vệ môi trường sinh thái. Và “Tết trồng cây” tiếp tục được duy trì trong đời sống như một tập quán văn minh của dân tộc ta.

X&N

Nguồn: kienthuc.net.vn
Vkyno (st)

Advertisement