Bài báo Tết 100 chữ của Bác Hồ

Bài báo Tết 100 chữ của Bác Hồ viết về ngày tết đầu tiên của nước Việt Nam độc lập

Nhân ngày Tết đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bài báo ngắn vừa đúng 100 chữ, với tên bài cũng thật ngắn gọn: “Tết”!.

Bác đã in bài viết này của mình trên báo Cứu Quốc số 147, ngày 21 tháng 1 năm 1946. Trong không khí đầm ấm của ngày Tết Nguyên đán cổ truyền nhớ Bác kính yêu chúng ta cùng đọc lại bài báo này của Bác để làm theo lời dạy của Người.

Mặc dù bài báo của Bác đã viết cách đây 68 năm, nhưng đọc lại thấy nhiều điều vẫn cần thiết cho chính hôm nay:

TẾT

Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng đồng tình và bác ái. Trong lúc này toàn quốc đồng bào từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, ai cũng sửa soạn ăn Tết mừng Xuân.

Tôi kêu gọi đồng bào và các đoàn thể làm thế nào để chia sẻ cuộc vui Xuân mừng Tết với:

Những chiến sĩ oanh liệt ở trước mặt trận

Những gia quyến các chiến sĩ,

Những đồng bào nghèo nàn,

Sao cho mọi người đều được hưởng các thú vui và Tết Xuân đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.(1)

Hồ Chí Minh

__________________________

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4 trang 160, NXB Chính trị Quốc gia 2002

Cổng TTGTĐT sưu tầm

Advertisement