Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1966 – Tháng 12)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 12, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 105-LCT, thưởng năm Huân chương Chiến công hạng Ba cho ba đơn vị và hai cá nhân thuộc Tổng cục Vật tư đã dũng cảm bảo vệ tài sản Nhà nước trong các trận chiến đấu ngày 29-6, ngày 1, 7, 12-7-1966; truy tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho nhân viên bảo vệ thuộc Chi cục xăng dầu Hải Phòng Trần Văn Mâu đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 12, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng thảo luận về nội dung làm việc giữa Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 12, ngày 4

Bài viết Tổng Giôn thật xúi quẩy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Nói Thật, đăng báo Nhân dân, số 4623.

Bài báo chỉ rõ những thất bại của Tổng thống Mỹ L.Giônxơn ở trong nước và trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 8-11-1966, đảng cầm quyền của L.Giônxơn bị mất 45 ghế ở Hạ nghị viện và ba ghế ở Thượng nghị viện. Ngày 2-12-1966, Mỹ cho 100 máy bay đánh phá miền Bắc Việt Nam thì 11 chiếc bị bắn rơi. Tại miền Nam, binh lính Mỹ luôn luôn bị vướng phải mìn, chông của Quân giải phóng.

– Báo Nhân dân, số 4626, ngày 7-12-1966.

Tháng 12, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số đồng chí lãnh đạo Đảng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Italia do Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ thành phố Rôma Enricô Bớclinhguê dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 106-LCT, quyết định Phó Thủ tướng Phạm Hùng thôi kiêm chức Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính – Thương nghiệp Phủ Thủ tướng và chức Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước; ông Nguyễn Thanh Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương để giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính – Thương nghiệp Phủ Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 12, ngày 10

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các phi công có nhiều thành tích trong chiến đấu.

Cùng ngày, Người thăm Hội nghị phổ biến nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1967.

– Bầu trời và đôi cánh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985, tr.14.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về việc mở mặt trận đấu tranh ngoại giao chống Mỹ, cứu nước.

Cùng ngày, Người cùng Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tiếp Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, Tổng thư ký Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Báo Nhân dân, số 4633, ngày 14-12-1966.

Tháng 12, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân dân Hà Nội bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.600 trên miền Bắc.

Nhân dịp này, Người tặng quân dân Hà Nội cờ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

– Báo Nhân dân, số 4635, ngày 16-12-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 175.

Tháng 12, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô L.I.Brêgiơnép nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh của ông.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 107-LCT, thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho hai chuyên gia Trung Quốc Ngô Chí Đốc và Triệu Thụ Lâm đã giúp Việt Nam sửa chữa cầu đường.

Cùng ngày, Người cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn đại biểu Bộ Y tế Triều Tiên do Thứ trưởng Hanxêhơn dẫn đầu sang ký Hiệp định hợp tác y tế giữa hai nước năm 1967.

– Báo Nhân dân, số 4639, ngày 20-12-1966,

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 176.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 12, ngày 18

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và tiếp tục kiểm tra việc học tập của 11 lưu học sinh Trung Quốc đang học tiếng Việt tại Hà Nội.

– Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 19

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự chiêu đãi của ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại miền Bắc.

Cùng ngày, Người ký lệnh số 108-LCT, cử ông Nguyễn Thọ Chân làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Liên Xô.

– Báo Nhân dân, số 4640, ngày 21-12-1966.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 12, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Người đánh giá cao những thành tích, chiến công của quân dân ta ở hai miền Nam Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và khẳng định cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.

Cùng ngày, người gửi thư khen ngợi hợp tác xã nông nghiệp Tân Phong (Thái Bình) đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc: 7,205 tấn trên một ha gieo trồng.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời thư của các báo Nhật Bản Chunichi Simbun, Tôkyô Simbun, Nisi, Nihông Simbun và Hôkaiđô Simbun, cảm ơn nhân dân Nhật Bản đã ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của báo Nhật Bản Akahata. Trả lời câu hỏi về việc Mỹ cho máy bay bắn phá khu vực nội thành Hà Nội và âm mưu mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam, Người nêu rõ những thắng lợi quan trọng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền Nam – Bắc; vạch ra những thủ đoạn “thương lượng hòa bình” giả tạo của Mỹ. Người nói: “Vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hòa bình ở châu Á và thế giới, nhân dân Việt Nam không sợ hy sinh gian khổ, quyết đánh, quyết thắng và nhất định sẽ thắng giặc Mỹ xâm lược”. Về những câu hỏi khác, Người khẳng định muốn giải quyết những vấn đề Việt Nam, Chính phủ Mỹ phải rút quân về nước, phải triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Người mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa của Đảng Cộng sản và nhân dân Nhật Bản.

Cùng ngày, Người thăm cơ quan Đại diện thường trực Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tại miền Bắc.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 109-LCT, thưởng hai Huân chương Quân công hạng Ba và 234 Huân chương Chiến công cho 60 đơn vị, 176 cán bộ, chiến sĩ đã lập nhiều chiến công trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

– Lệnh số 110-LCT, truy tặng 133 Huân chương Chiến công cho 133 liệt sĩ.

– Báo Nhân dân, số 4644, ngày 25-12-1966; số 4646, ngày 27-12-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 177-181.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 12, ngày 21

Tại Nhà khách 12 Ngô Quyền, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Cùng ngày, Người cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đoàn vận động viên thể thao Việt Nam vừa đi dự Đại hội thể dục thể thao GANEFO châu Á ở Campuchia trở về.

– Nhật ký bảo vệ Bác Hồ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tr.10.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, trước ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự chiêu đãi do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ 22 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4641, ngày 22-12-1966.

Tháng 12, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu công nhân nhà máy Liên hợp dệt Bình Nhưỡng, Triều Tiên do Phó bí thư Đảng uỷ Kim Hiền dẫn đầu sang dự lễ trao cờ thưởng thi đua luân lưu của Thủ tướng Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành tặng phong trào thi đua hữu nghị giữa hai nhà máy dệt Nam Định và Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, bài viết Phải chăng thế này là thực hành tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4641.

Bài báo cho biết nhiều địa phương trên miền Bắc còn có tình trạng lãng phí, nhất là việc liên hoan, tiệc tùng. Có xã chỉ trong một tháng đã giết 52 con lợn. Có trường hợp chỉ 15 cán bộ xã cũng giết một con lợn để liên hoan. Bài báo kết luận bằng câu trích từ báo Hải Phòng:

Nhẹ làm mà lại nặng chi,

             Một mai rồi biết lấy gì mà ăn”.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4641, ngày 22-12-1966.

Tháng 12, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe báo cáo về nội dung và diễn biến mới của Đại hội lần thứ IX Đảng Xã hội công nhân Hunggari, kết quả cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô và vấn đề đấu tranh ngoại giao.

Người đề nghị nhân viết thư trả lời Giáo hoàng để tỏ rõ thiện chí hòa bình của ta, đòi đế quốc Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc và rút quân đội ra khỏi miền Nam, vạch trần thủ đoạn lừa bịp của đế quốc Mỹ.

Cùng ngày, Người gửi thư cho nhân dân Mỹ nhân dịp năm mới. Người lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Cuộc chiến tranh đó đã gây đau thương, tang tóc cho nhân dân Việt Nam và cả nhân dân Mỹ. Người vạch rõ âm mưu mở rộng chiến tranh, những thủ đoạn “thương lượng hòa bình” của Mỹ và khẳng định nhân dân Việt Nam sẽ kiên quyết chiến đấu vì độc lập tự do cho Tổ quốc mình. Người hoan nghênh và cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Mỹ đối với cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Cùng ngày, bài viết Đáng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân dân, số 4642.

Tác giả biểu dương cán bộ, xã viên thôn Nga Mi Thượng, huyện Thanh Oai, Hà Tây trước đây nổi tiếng nấu rượu trái phép, nay đã gương mẫu thực hiện chính sách tiết kiệm. Tác giả trích báo Hà Tây ngày 14-2-1966 cho biết, do bỏ được việc nấu rượu trái phép, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, nên hợp tác xã Nga Mi Thượng đã đạt được “bảng vàng năm tấn”. Nếu năm 1965 Nga Mi Thượng không hoàn thành nghĩa vụ bán lương thực cho Nhà nước thì năm 1966 đã dư thừa tới 40 tấn “thóc chống Mỹ”.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 111-LCT, thưởng tám Huân chương Chiến công cho tám đơn vị công an đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, bảo vệ trật tự trị an và góp phần bắn rơi máy bay Mỹ trong trận chiến đấu.

– Lệnh số 112-LCT, thưởng bốn Huân chương Chiến công cho hai đơn vị và hai chiến sĩ công an đã dũng cảm bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân trong các trận chiến đấu tháng 4 và 8-1966; truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Trần Thị Phương, thuộc đội phòng cháy chữa cháy phố Nam Dân, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

– Lệnh số 113-LCT, thưởng hai Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho hai chuyên gia Trung Quốc Vương Vĩnh Long và Triệu Hải Tuyền đã giúp Việt Nam phát triển ngành dâu tằm và chăn nuôi bò sữa.

– Báo Nhân dân, số 4643, ngày 24-12-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 182-183.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 12, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, Chủ tịch Hội nhà văn Cuba Phêlích Pita Rôđrighết.

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người tiếp các phóng viên báo Rô Đông Si Mun, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên do Tổng biên tập Chang Gioong Ki làm trưởng đoàn sang công tác tại Việt Nam và Đoàn lưu học sinh Triều Tiên đang học tiếng Việt tại Hà Nội. Người trực tiếp kiểm tra công việc học tập của số học sinh này.

– Tư liệu và ảnh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên họp cuối năm của Hội đồng Chính phủ. Người điểm lại những thắng lợi trong năm 1966 của các nước anh em trong xây dựng đất nước và bảo vệ hòa bình; những thành tựu và chiến công của quân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc trong sản xuất và chiến đấu; chỉ ra những mặt yếu kém cần khắc phục như công tác cán bộ và căn dặn trong công tác lưu thông phân phối phải nhớ hai điều quan trọng:

“- Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng;

– Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”.

Người chỉ rõ ba nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện là cán bộ, công nhân viên nhà nước, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải cố gắng vươn lên cho xứng đáng với nhân dân anh hùng; phải giúp đỡ tiền tuyến lớn; cải tiến quản lý kinh tế tài chính cho hợp với hoàn cảnh chiến tranh. Để thực hiện được nhiệm vụ đó phải đoàn kết, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, phải kiểm tra công tác và cán bộ, giữ bí mật quốc gia, thưởng phạt nghiêm minh, chống tham ô lãng phí, thực hành tiết kiệm và phải quan hệ hữu nghị, đoàn kết với chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Việt Nam.

Về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sau khi phân tích những khó khăn của địch, Người kết luận: “Giặc Mỹ xâm lược nhất định thua! Nhân dân ta nhất định thắng“.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Trung ương Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhân dịp Trung Quốc tiếp tục thử thành công vũ khí hạt nhân.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 184-187.

– Báo Nhân dân, số 4649, ngày 30-12-1966.

Tháng 12, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về công tác đấu tranh ngoại giao.

Cùng ngày, Người dự lễ khai mạc Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước. Nói chuyện với Đại hội, Người chỉ rõ Chính phủ ta là một tập thể rất xứng đáng được tặng danh hiệu Anh hùng. Nhưng Ban Thi đua không đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng cho Chính phủ. “Bởi vì Chính phủ ta là một Chính phủ làm đầy tớ của nhân dân, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Nếu ai ở trong Chính phủ mà muốn làm quan thì không ở được trong Chính phủ ta. Bác nói thế là chẳng những trong Chính phủ trung ương mà cả chính phủ địa phương cho đến các uỷ ban hành chính xã, nếu ai muốn làm quan thì mời đi làm quan chứ không được ở trong chính quyền của ta”. Người biểu dương thành tích trong chiến đấu, sản xuất, công tác và học tập của các đại biểu, nhất là các đại biểu nhỏ tuổi, khuyết tật; nhắc nhở các anh hùng, chiến sĩ thi đua không được tự mãn mà phải không ngừng rèn luyện để ngày càng tiến bộ.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 114-LCT, thưởng 156 Huân chương Lao động cho 156 cán bộ, công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã đã khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích trong sản xuất và công tác; truy tặng 12 Huân chương Lao động cho 12 cán bộ, công nhân, viên chức và xã viên hợp tác xã đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

– Lệnh số 115-LCT, thưởng 161 Huân chương Lao động cho 161 tổ, đội và phân xưởng xã hội chủ nghĩa đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước năm 1965 và gương mẫu trong phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu chống Mỹ, cứu nước năm 1966.

– Lệnh số 116-LCT, thưởng 584 Huân chương Lao động cho 584 đơn vị tiên tiến đã hoàn thành sản xuất kế hoạch Nhà nước năm 1965 và gương mẫu trong phong trào thi đua sản xuất và chiến đấu chống Mỹ, cứu nước năm 1966.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia,  Hà Nội, 2002, t.12, tr. 188-190.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 12, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tỉnh Thái Bình. Đây là lần thứ năm Người về thăm tỉnh này.

Tối, Người nghỉ tại xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư.

Sáng ngày 1-1-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân dân tại đình Phương Cáp, xã Hiệp Hoà. Người căn dặn cán bộ, nhân dân trong sản xuất phải chú ý làm tốt công tác thuỷ lợi, giống, phân bón và phòng trừ sâu bệnh. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu cần phải chú trọng công tác phòng không nhân dân. Khi đi qua cánh đồng Nội Lài rộng ba ha, nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo đây là cánh đồng 10 tấn của Thái Bình, Người rất vui và mong Thái Bình có nhiều cánh đồng như vậy.

Cùng ngày 31-12-1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Tổng thống nước Cộng hoà Cuba Đoócticốt Tôrađô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phiđen Caxtơrô nhân kỷ niệm lần thứ 8 ngày Quốc khánh nước này.

Trong ngày 31-12-1966, Người đọc Lời chúc mừng năm mới đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp năm mới 1967.

– Báo Nhân dân, số 16382, ngày 18-5-2000.

– Báo Nhân dân, số 4651, ngày 1-1-1967.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, trong tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem phim tài liệu về chống chiến tranh phá hoại và phong toả của đế quốc Mỹ. Người khen ngợi hành động dũng cảm của các chiến sĩ lái canô kích cho thuỷ lôi địch nổ và nói với Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Phan Trọng Tuệ: “Chú thử nghĩ xem có phương pháp nào điều khiển canô tự động chạy qua bãi thuỷ lôi, chứ làm thế này nguy hiểm cho tính mạng của các chiến sĩ”.

– Hồ Chí Minh: Về giao thông vận tải Việt Nam, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 1994, tr. 205.

Trong năm 1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đội thuỷ lợi hợp tác xã Trại Trang, xã Hồng Bàng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. Người biểu dương đội thuỷ lợi đã phát huy sáng kiến, cải tiến nông cụ đưa năng suất đào đắp lên cao và đã giúp đội bạn cũng làm tốt như vậy.

– Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên: Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 76.

________________

Chú thích: Từ tháng 9 đến tháng 12 (Năm 1966)

[1]) Nguyễn Thị Kim Huế, chiến sĩ thanh niên xung phong, ngày 1-1-1967 được phong tặng danh hiệu Anh hùng giao thông vận tải.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement