Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 9 (Năm 1966 – Tháng 10)

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Tháng 10, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đại sứ Cuba Maurô Gácxia Tơriana hết nhiệm kỳ đến chào và thiếu tá Huliô Gácxia Ôlênira mới sang nhậm chức vụ này tại Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4560, ngày 2-10-1966.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Rumani do Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Rumani, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Gmaorơ dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, trước ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho Tiểu đội 9 thuộc Đại đội 814 thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước có nhiều thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Cùng thời gian, Người tặng huy hiệu cho bảy lái xe có nhiều thành tích trong công tác và phục vụ chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4561, ngày 3-10-1966.

Tháng 10, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng báo cáo tình hình một số đảng cộng sản Đông Âu và thái độ đối với cuộc chiến tranh Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Rumani xem biểu diễn nghệ thuật.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Vante Unbrích, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Vili Xtốp, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Đức Giôhanơ Đíchman nhân kỷ niệm lần thứ 17 ngày Quốc khánh nước này.

– Báo Nhân dân, số 4565, ngày 7-10-1966.

Tháng 10, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 87-LCT, thưởng 13 Huân chương Lao động cho 13 đơn vị đã có nhiều thành tích trong cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên tham gia phát triển kinh tế và văn hóa miền núi.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 10, trước ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho ba xã viên có nhiều thành tích xây dựng hợp tác xã.

– Báo Nhân dân, số 4566, ngày 8-10-1966.

Tháng 10, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn lao động Cuba do Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Liên đoàn Misen Máctanh Pêrét dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

 – Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, trước ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho năm giáo dân có nhiều thành tích trong sản xuất và phục vụ chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4567, ngày 9-10-1966.

Tháng 10, ngày 9

Bài viết Phải kiên quyết tiêu diệt giặc hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 4567.

Bài báo chỉ rõ tác hại của hạn hán và nhắc nhở các cấp bộ đảng, các ngành, các địa phương phải có kế hoạch và kiên quyết chống hạn, bảo vệ mùa màng; tất cả đảng viên, đoàn viên dân quân và thanh niên xung phong là lực lượng chủ chốt, phải gương mẫu để lôi cuốn bà con nông dân. Bài báo viết: “Thêm một gầu nước mát sẽ là thêm một bát cơm vàng”.

– Báo Nhân dân, số 4567, ngày 9-10-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 141-142.

Tháng 10, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nữ nhà văn Bungari Blaga Đimitrôva.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Bungari do Đại tướng I.Mikhailốp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Tối, tại Nhà khách Chính phủ, Người dự tiệc do Trung ương Đảng và Chính phủ chiêu đãi Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bungari.

– Báo Nhân dân, số 4570, ngày 12-10-1966.

Tháng 10, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Đại hội thi đua lực lượng công an nhân dân họp tại Thủ đô Hà Nội.

Sau khi chỉ rõ thất bại của đế quốc và những thủ đoạn của chúng chống lại phong trào cách mạng của nhân dân ta, Người biểu dương thành tích về mọi mặt của lực lượng công an nhân dân và đề ra những nhiệm vụ phải thực hiện là đẩy mạnh công tác điều tra nắm vững tình hình để đánh địch kịp thời; tăng cường công tác phòng gian bảo mật, bảo vệ kho tàng, tài sản của Nhà nước và nhân dân; giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội. Cán bộ, chiến sĩ công an phải thật thà đoàn kết, xoá sạch chủ nghĩa cá nhân, triệt để sửa đổi tác phong mệnh lệnh, quan liêu, hống hách, xây dựng quan hệ thật tốt với nhân dân; phải nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nâng cao năng lực công tác; chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh, thực hiện dân chủ v.v..

Tại Đại hội, Người tặng huy hiệu cho tám liệt sĩ công an dũng cảm, hết lòng phục vụ nhân dân.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 88-LCT, thưởng một Huân chương Quân công hạng Ba, 48 Huân chương Chiến công cho 49 đơn vị công an đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ trị an và đã lập nhiều chiến công trong các trận chiến đấu chống máy bay Mỹ.

– Lệnh số 89-LCT, thưởng hai Huân chương Quân công hạng Ba cho hai đơn vị công an đã lập nhiều chiến công trong các trận chiến đấu chống máy bay Mỹ.

– Lệnh số 90-LCT, thưởng hai Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Công an nhân dân vũ trang đã vượt mọi khó khăn, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ trị an, phục vụ nhân dân và đã lập nhiều chiến công trong các trận chiến đấu chống máy bay Mỹ.

– Lệnh số 91-LCT, thưởng 33 Huân chương Chiến công cho 20 đơn vị, 13 cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ trị an và đã lập nhiều chiến công trong các trận chiến đấu chống máy bay Mỹ; truy tặng năm Huân chương Chiến công cho năm liệt sĩ công an nhân dân vũ trang.

– Báo Nhân dân, số 4580, ngày 22-10-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 143-146.

– Báo Nhân dân, số 4578, ngày 20-10-1966.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 10, ngày 13

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự chiêu đãi do Đại sứ Bungari tổ chức nhân dịp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bungari sang thăm Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 4572, ngày 14-10-1966.

Tháng 10, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho sáu chiến sĩ quân đội có nhiều thành tích trong chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 4572, ngày 14-10-1966.

Tháng 10, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ngài Pơriđi Banôniông, nguyên cựu nhiếp chính Vương quốc Thái Lan (đang sống ở Trung Quốc) sang thăm Việt Nam.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh chiêu đãi Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bungari.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 4573, ngày 15-10-1966.

Tháng 10, ngày 15

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bungari đến chào từ biệt trước khi lên đường về nước.

– Báo Nhân dân, số 4574, ngày 16-10-1966.

Tháng 10, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về tình hình miền Nam và những biện pháp đấu tranh trên mặt trận chính trị, ngoại giao.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình chính trị miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu về việc huy động sức đóng góp của nông dân miền Nam vào cuộc kháng chiến. Người đề nghị: Đối với nông dân phải làm sao giảm càng nhẹ càng tốt đóng góp của nông dân. Lúc đầu quần chúng hăng hái quyên góp, nhưng lâu dài thì quyên góp ít đi. Về đấu tranh chính trị, Người chỉ rõ phải có ngay những khẩu hiệu rõ ràng, dứt khoát đòi hòa bình và độc lập dân tộc; phải gắn hòa bình, độc lập dân tộc với việc đòi Mỹ rút quân. Người nói: “Hòa bình độc lập là Mỹ phải rút quân. Độc lập không thể có mức độ. Hòa bình kiểu ta phải gắn với độc lập, không phải hòa bình kiểu Mỹ”. Người nhắc phải chú ý đến vấn đề dân tộc và tôn giáo ở miền Nam.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10, ngày 17

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về tình hình miền Nam và chủ trương đấu tranh của ta.

Sau khi nghe Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn báo cáo về phong trào cách mạng miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: Mỹ nay tuy thất bại, nhưng ta cũng chưa thắng lợi. Chúng ta phải tận dụng thời cơ Mỹ đang khó khăn để bồi tiếp mới mong nó núng thế, thất bại. Nhưng ta phải cảnh giác vì Mỹ bị thua thì mất mặt khắp thế giới, cho nên nó sẽ tìm mọi cách để chống trả phá hoại ta. Bất luận thế nào ta cũng phải nắm phần chủ động đánh Mỹ, thắng Mỹ.

Chiều, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh báo cáo, Người nói: “Vô luận thế nào, không đánh cho nó nhừ tử thì nói gì cũng khó”.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về tình hình miền Nam và công tác đối ngoại.

Phát biểu tại Hội nghị, Người nêu rõ mục đích trước mắt của ta là làm cho địch ngừng ném bom miền Bắc để vận chuyển chi viện miền Nam, chuẩn bị đánh mạnh hơn. Về thời cơ giành thắng lợi, Người nói: “Đây như kỹ thuật nấu cơm, nếu sớm quá thì cơm sống, muộn quá thì cơm cháy”.

Sau khi phát biểu một số ý kiên về việc đàm phán với Trung Quốc, Người đề nghị cử các đồng chí Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Mười là thành viên Đoàn đại biểu Đảng ta đi Bắc Kinh hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen quân dân miền Bắc đã bắn rơi 1.500 máy bay Mỹ.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nhân dịp quân dân miền Bắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.500.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Sau khi ôn lại truyền thống yêu nước của phụ nữ Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử và trong đấu tranh cách mạng với những tấm gương tiêu biểu như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, Trần Thị Lý, Út Tịch, Tạ Thị Kiều…, Người biểu dương phụ nữ, các cháu thiếu nhi gái ở cả hai miền Nam Bắc đã khắc phục khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, trong học tập, chiến đấu và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

Phụ nữ miền Bắc có phong trào “Ba đảm đang”, phụ nữ miền Nam có phong trào “Năm tốt”. Đó là những phong trào tiêu biểu của phụ nữ đã góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ miền Bắc và chống Mỹ, cứu nước. Người nói: “Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh hùng”.

– Báo Nhân dân, số 4578, ngày 20-10-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 147-150.

Tháng 10, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Mêhicô.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng để thảo luận nội dung sẽ hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc; bàn một số công tác ở miền Bắc và miền Nam.

Về phương châm kết hợp giữa đánh và đàm, Người cho rằng đánh là chính, vừa đánh vừa đàm để chia rẽ địch, đàm là để phục vụ cho đánh; nghệ thuật kết hợp giữa tiến công và đàm phán với địch phải hết sức uyển chuyển, không sa đà, không mơ hồ vào việc giải quyết tình hình thông qua đàm phán, trước hết ta phải giành thế mạnh thì mới có điều kiện để đàm phán được.

Về vấn đề ngoại giao, Người nhắc các Uỷ viên Bộ Chính trị phải thận trọng và khéo léo trong các mối quan hệ quốc tế.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10, ngày 22

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về đấu tranh ngoại giao.

Người dự đoán tình hình chiến tranh ở cả hai miền sẽ ác liệt hơn và đề cập các biện pháp vận động ngoại giao để quốc tế ủng hộ ta bằng con đường chính thức và vận động dư luận thế giới.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem Triển lãm tranh của một số hoạ sĩ đang công tác ở miền Nam gửi ra miền Bắc.

– Ảnh tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng thảo luận nội dung cuộc hội đàm sắp tới giữa Đoàn đại biểu Đảng ta và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người nhấn mạnh đến mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước và khẳng định tinh thần kiên quyết chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai.

Cùng ngày, bài viết Tổng thống Macô của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Nói Thật, đăng báo Nhân dân, số 4583. Người phê phán Tổng thống Philíppin đã chạy theo Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; lên án Chính phủ các nước chư hầu của Mỹ và chính quyền miền Nam Việt Nam đã họp Hội nghị Manila (Philíppin) để âm mưu chống nhân dân Việt Nam.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Báo Nhân dân, số 4583, ngày 25-10-1966.

Tháng 10, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho bốn bà mẹ có nhiều công lao với đất nước.

– Báo Nhân dân, số 4584, ngày 26-10-1966.

Tháng 10, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 92-LCT, công bố Pháp lệnh quy định cấm nấu rượu trái phép.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 10, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Chủ tịch Mao Trạch Đông, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhân dịp Trung Quốc thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân điều khiển bằng vô tuyến điện.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 93-LCT, thưởng 128 Huân chương Chiến công cho 72 đơn vị, 56 cán bộ và chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu,

– Lệnh số 94-LCT, truy tặng 148 Huân chương Chiến công cho 148 liệt sĩ.

– Báo Nhân dân, số 4587, ngày 29-10-1966.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 10, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân bay Gia Lâm (Hà Nội) đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba do Tổng thống Đoócticốt Tôrađô dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Tại lễ đón tiếp, Người đọc diễn văn chào mừng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba. Trong buổi tiếp, Người đã phát biểu chào mừng và nói lên tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng thảo luận việc chuẩn bị đón tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính phủ Cuba; về đề nghị của Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc họp Hội nghị Đông Dương; về vấn đề mặt trận nhân dân thế giới chống Mỹ.

Cùng ngày, Người ký Lệnh số 95-LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô D.A.Mátvâyêvích đã giúp Việt Nam về kỹ thuật tên lửa.

– Báo Nhân dân, số 4591, ngày 2-11-1966.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 151-152.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 10, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Đại hội lần thứ V Đảng Lao động Anbani.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 153-155.

Tháng 10, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng bàn về nội dung sẽ hội đàm giữa Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ ta với Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba.

Về vấn đề triệu tập Hội nghị các đảng cộng sản và công nhân quốc tế theo đề nghị của một số đảng, Người nêu ý kiến sẽ nói rõ lập trường của Đảng ta: “Bất kỳ Hội nghị nào không có Liên Xô, Trung Quốc thì chúng tôi không dự, còn các đồng chí dự thì càng tốt”.

Cùng ngày, bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Chủ nhiệm tạp chí Sự kiện (Pháp), đăng báo Nhân dân, số 4589.

Về câu hỏi cuộc chiến tranh ở Việt Nam là một cuộc xung đột tư tưởng hay chiến tranh giải phóng, Người khẳng định cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam là vì hòa bình, độc lập và thống nhất Tổ quốc. Trả lời những câu hỏi về việc Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền Nam và mở rộng đánh phá miền Bắc, Người nói rõ âm mưu và hành động của Mỹ đã phải gánh chịu những thất bại nặng nề nhất là trong mùa khô 1965-196658. Quân dân miền Nam luôn giành thế chủ động đã tiêu diệt hơn 10 vạn quân địch. Kinh tế và xã hội miền Bắc vẫn ổn định và phát triển. Miền Bắc vẫn là hậu phương vững chắc của chiến trường miền Nam. Trả lời những câu hỏi khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân Pháp đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chiến đấu trước hết dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế có hiệu quả nhất. Người cũng vạch rõ âm mưu, thủ đoạn lừa bịp về chính trị và ngoại giao của đế quốc Mỹ. Nhân dân Việt Nam luôn luôn tôn trọng những điều khoản của Hiệp định Giơnevơ nhưng kiên quyết chiến đấu giành thắng lợi cuối cùng và sẽ xây dựng lại đất nước, góp phần bảo vệ hòa bình thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

– Báo Nhân dân, số 4589, ngày 31-10-1966.

Tháng 10, đầu tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh góp ý kiến về nội dung bức trướng của Trung ương Đảng tặng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Người tự tay viết nội dung bức trướng như sau:

“Phụ nữ Việt Nam

Dũng cảm đảm đang

Chống Mỹ, cứu nước”.

– Bút tích tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, cuối tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện chúc mừng Chủ tịch Hội đồng cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và Nhân dân H.Bumêđiên nhân kỷ niệm lần thứ 12 ngày Cách mạng Angiêri.

– Báo Nhân dân, số 4590, ngày 1-11-1967.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement