Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Cờ Đảng(ĐCSVN) – Ngày 30/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Trên cơ sở kiến thức được học, các cán bộ Công đoàn có nhiệm vụ truyên truyền, vận động thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình – Ảnh: TH

Đối tượng tham gia học tập gồm các: Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ Tuyên giáo các Liên đoàn lao động quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc…

Hội nghị đã phổ biến nội dung cụ thể từng phần về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong quá trình hoạt động cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; đồng thời, nêu lên những yêu cầu về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Trên cơ sở kiến thức được học, các cán bộ Công đoàn có nhiệm vụ truyên truyền, vận động thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về làm theo gương Bác./.

Thu Hà

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement