Phân hóa, cô lập địch, giải phóng Tiên Yên

Cách mạng Tháng TámQĐND – Cuối tháng 8-1945, tình hình ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) rất phức tạp. Bọn quân thổ phỉ người Hoa, bọn phản động “Việt Quốc”, “Việt Cách” theo quân Tưởng Giới Thạch từ các huyện: Bình Liêu, Đầm Hà, Hà Cối, Móng Cái… kéo về Tiên Yên. Tiếp đó, một đơn vị thuộc Sư đoàn 62 của Tưởng Giới Thạch núp dưới danh nghĩa “Quân đội đồng minh” vào giải giáp quân Nhật từ Đình Lập (Lạng Sơn) kéo xuống đóng quân ở Đồn Cao (Tiên Yên). Các lực lượng thổ phỉ, phản động ngang nhiên cướp bóc, gây nhiều tội ác, kích động hằn thù, chia rẽ nhân dân giữa các dân tộc trong vùng.

Được sự chỉ đạo của Việt Minh và sự giúp đỡ từ Chiến khu Đông Triều, các cơ sở Việt Minh ở Tiên Yên được gây dựng và thành lập một Chi đội vũ trang Tiên Yên. Tháng 9-1945, một trung đội của Đại đội Ký Con cơ động về xã Tiên Lãng (Tiên Yên) để hỗ trợ các đơn vị vũ trang và nhân dân giải phóng Tiên Yên. Lúc này, quân thổ phỉ đang chiếm giữ nhiều vị trí ở thị trấn Tiên Yên, trong đó có hai trọng điểm là Đình Hàng Châu và Trường Hán Văn. Dưới sự chỉ đạo của Việt Minh, các tiểu đội tự vệ ở xã Tiên Lãng, thị trấn Tiên Yên được xây dựng và khẩn trương huấn luyện quân sự để tiến công các vị trí này.

Để giành thắng lợi, ta phải phân hóa, cô lập địch, hạn chế sức mạnh của chúng. Ta phái người sang Đồn Cao, vừa khôn khéo vừa kiên quyết thuyết phục quân Tưởng, buộc chúng cam kết không can thiệp vào công việc của ta. Cùng với đó, các lực lượng vũ trang ta tích cực chuẩn bị cả về con người, vũ khí và bám nắm chắc địch. Đến cuối tháng 9-1945, ta tiến công bất ngờ, chiếm được Đình Hàng Châu và Trường Hán Văn ở Tiên Yên. Song, do quân thổ phỉ còn mạnh, chỉ ít ngày sau, chúng từ Đầm Hà, Hà Cối kéo về, đánh bật quân ta, chiếm lại được Tiên Yên.

Kiên quyết giải phóng Tiên Yên, Ban chỉ huy Việt Minh khu Hồng Quảng chỉ đạo gây dựng lại cơ sở tại chỗ, củng cố lực lượng tự vệ, đưa Chi đội Vệ Quốc quân từ Chiến khu Đông Triều ra đánh thổ phỉ ở Tiên Yên. Chuẩn bị cho cuộc tiến công lần hai, ta cũng cử phái viên chủ động đàm phán với quân Tưởng Giới Thạch, nêu rõ mục đích và yêu cầu quân Tưởng không can thiệp. Bằng sự khéo léo, cương quyết, ta thuyết phục được quân Tưởng chấp nhận điều kiện của ta là rút khỏi Tiên Yên, giao Tiên Yên cho Việt Minh quản lý.

Với sách lược “hòa với quân Tưởng”, cô lập địch, làm cho chúng mất chỗ dựa, hạn chế sức mạnh, ta đã chủ động tiến công vào Đình Hàng Châu, Trường Hán Văn và Đồn Kiểm Lâm ở Tiên Yên. Cuộc tiến công lần hai có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa Vệ Quốc đoàn và lực lượng du kích địa phương, ta đã giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn Tiên Yên, lập nên chính quyền cách mạng ở đây và ra mắt đồng bào vào ngày 20-10-1945.

NHẬT QUANG

Nguồn: qdnd.vn
Vkyno (st)