Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ

DSC 5427Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2013), sáng ngày 30/08/2013, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến Lăng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử này, cách đây 68 năm, ngày 2/9/1945, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, bao gồm hàng trăm ngàn đồng bào Hà Nội và cả nước đổ về tụ hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời.

Dự lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.”

DSC 0369Đoàn kính cẩn dâng vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ, những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “ Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sỹ”.

DSC 5427Đoàn dâng vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các Đoàn đại biểu Đảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử – văn hoá Ba Đình cũng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ.

DSC 0373

DSC 0376

DSC 0401Các Đoàn đại biểu kính cẩn dâng vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lan Hương

Nguồn: bqllang.gov.vn
Vkyno (st)