Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 7 (Năm 1959 – Tháng 6)

Việt Nam - Hồ Chí MinhTháng 6, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu phụ nữ Ba Lan sang thăm hữu nghị nước ta.

– Báo Nhân dân, số 1904, ngày 2-6-1959.

Tháng 6, ngày 2

 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Văn phòng Phủ Chủ tịch gửi Công văn số 118/VPCT gửi Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình chỉ thị đăng lại bài “Nông dân phải trồng cây chuẩn bị làm nhà ở” đã đăng trên báo Nhân dân ngày 30-5-1959, để nhân dân học cách trồng cấy, tự làm nhà ở.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 4

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vài ý kiến về cuộc vận động cải tiến quản lý xí nghiệp, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 1906, bàn về những nguyên nhân khiến nhiều xí nghiệp làm kém kết quả cuộc vận động cải tiến quản lý xí nghiệp.

Kết luận, bài báo có đoạn: “Để đẩy tới cuộc vận động cho tốt, cho gọn, thì cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động và công nhân cần phải nghiên cứu kỹ và làm thật đúng những chỉ thị của Trung ương. Phải ra sức sửa chữa những khuyết điểm nói trên. Đồng thời phải học tập kinh nghiệm của những xí nghiệp đã làm tốt. Như vậy thì cuộc vận động cải tiến quản lý xí nghiệp tiến bước vừa tốt, vừa gọn”.

– Báo Nhân dân, số 1906, ngày 4-6-1959.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 454-455.

Tháng 6, trước ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Tổng thống Inđônêxia A. Xucácnô.

 – Báo Nhân dân, số 1908, ngày 6-6-1959.

Tháng 6, ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Công trường đường Thanh Niên (Hà Nội).

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, Sở Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, 1985, tr. 39.

Tháng 6, ngày 7

Hai bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 1909:

– Bài Con tôm đỏ, con thỏ đen, đả kích tệ phân biệt chủng tộc và bài xích cộng sản ở nước Mỹ.

– Bài Tháng năm thắng lợi, giới thiệu những thắng lợi về kinh tế và ngoại giao của các nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân chủ tiến bộ trong tháng 5 (1959) và coi đó là thắng lợi mới trong phong trào chống Mỹ, trong đó có sự đóng góp của nhân dân Việt Nam.

 – Báo Nhân dân, số 1909, ngày 7-6-1959.

Tháng 6, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Đảng bộ Khu Việt Bắc.

Phát biểu với Hội nghị, Người khen ngợi những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Việt Bắc đã đạt được và đề cập tới những nhiệm vụ mới của Khu về hợp tác hoá nông nghiệp, hoàn thành cải cách dân chủ, công tác thuỷ lợi, văn hoá xã hội, việc chấp hành chính sách dân tộc. Người đặc biệt nhấn mạnh công tác củng cố và phát triển Đảng, sự tu dưỡng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Cùng ngày, Chủ tịch đến thăm công nhân, cán bộ Khu gang thép Thái Nguyên. Đứng trên một sườn đồi máy húc đang bạt dở, Người nói:

“Có một số các cô, các chú thắc mắc về “tiền đồ bạc đồ”. Muốn ăn quả phải trồng cây. Muốn uống nước phải đào giếng. Xây dựng xí nghiệp bây giờ là thế…Chủ nghĩa xã hội là gì? Là không có người bóc lột người, mọi người đều no ấm. Đó là tiền đồ của chúng ta, không có “tiền đồ bạc đồ” nào khác”.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 456-457.

– Chúng ta có Bác Hồ, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1970, t.1, tr. 18-19.

Tháng 6, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị thống nhất Nghị quyết 15 trước khi đưa ra Hội nghị Trung ương Đảng. Phát biểu tại Hội nghị, Người nhắc nhở vấn đề đấu tranh chính trị là gay go, phức tạp, tránh khuynh hướng manh động, sai phương châm, ảnh hưởng đến kế hoạch và nhiệm vụ chung.

–  Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khoá II.

Tháng 6, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn cán bộ nghiên cứu Đông y, Đông dược Trung Quốc sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp Việt Nam về y dược học dân tộc.

– Ảnh tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc – Biên niên sự kiện, Hà Nội, 2004, tr. 219.

Tháng 6, ngày 18

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người quyết tâm thì lúa được mùa, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 1920, biểu dương thắng lợi to lớn của vụ chiêm – xuân ở miền Bắc, phân tích nguyên nhân đạt được kết quả đó và đề ra một số nhiệm vụ cần khẩn trương xúc tiến giành vụ mùa tốt hơn.

– Báo Nhân dân, số 1920, ngày 18-6-1959.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 458-459.

Tháng 6, ngày 19

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh ÔTAN 5) sắp TAN chăng? ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 1921, vạch ra những mâu thuẫn về kinh tế, quân sự giữa Pháp – Mỹ, Pháp – Tây Đức sẽ dẫn đến mâu thuẫn về chính trị và cuối cùng là “ÔTAN sắp TAN chăng”?

– Báo Nhân dân, số 1921, ngày 19-6-1959.

Tháng 6, ngày 20

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Công trường 5 thuộc khu vực núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Chiều, Người đến thăm và nói chuyện với hơn 2000 đồng bào đang làm việc trên công trường đê Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Sau khi thăm hỏi đồng bào và xem xét tình hình đắp đê, Người nhắc nhở: “Các cô, các chú cần cố gắng đắp đê cho tốt. Đê có vững mới chống được lụt. Nếu xảy ra lụt thì dân sẽ chết đói”. Để khích lệ tinh thần nhân dân địa phương, Người nêu ra ý kiến tổ chức thi đua đắp đê theo 3 đợt, mỗi đợt 7 ngày, từ ngày 20-6 đến ngày 10-7-1959.

Bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chống mổ bò bừa bãi, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 1922, phê phán hiện tượng các ngành, các cấp ở nhiều địa phương lợi dụng hội họp, giết trâu bò bừa bãi để ăn uống. Người coi đó là hành động phá hoại sản xuất mà các cấp lãnh đạo ở địa phương phải chịu trách nhiệm.

– Bác Hồ với Hà Tây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tây, 2006, tr. 86-87.

– Báo Nhân dân, số 1922, ngày 20-6-1959.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 460-461.

Tháng 6, ngày 21

Bài Điện Biên Phủ, ký bút danh T.L., của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng báo Nhân dân, số 1923.

Bài báo nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, nguyên nhân thất bại của quân viễn chinh Pháp và khẳng định: “Khi một dân tộc đã đoàn kết chặt chẽ vùng dậy chiến đấu để giành lại quyền độc lập của mình, thì không có lực lượng phản động nào ngăn cản được họ, và họ nhất định thắng lợi”. Người kết luận bằng bốn câu thơ:

Cũng trong một cuộc Điện Biên,

Ta mừng thắng lợi, Pháp phiền xấu xa

Trăm năm trong cõi người ta

Bên chính ắt thắng, bên tà ắt thua.

– Báo Nhân dân, số 1923, ngày 21-6-1959.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 462-463.

Tháng 6, ngày 22

Bài Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, ký bút danh T.L., của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng báo Nhân dân, số 1924. Nhân việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ra Nghị quyết trong năm 1959 sẽ chuyển 90% số hộ công thương nghiệp tư bản tư doanh vào công tư hợp doanh, tác giả giới thiệu những tâm sự của một đại tư sản Trung Quốc tên là Vương Nhị Nhân nói về sự chuyển biến của ông ta trong quá trình ở lại với cách mạng, tiếp thu đường lối cải tạo của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

– Báo Nhân dân, số 1924, ngày 22-6-1959.

Tháng 6, ngày 23

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về Hội nghị chỉnh huấn. Phát biểu tại Hội nghị, Người lưu ý phải làm cho cán bộ thấy rõ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ ở hai miền. Về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, Người không đồng ý coi giai cấp tư sản dân tộc là đối tượng của cách mạng, bởi họ đã đi cùng với giai cấp công nhân trong cách mạng dân tộc dân chủ và cho rằng “nên coi họ là đồng minh, cải tạo họ thành người lao động” và “khi cải tạo nên dùng phương pháp dân chủ, không phải chuyên chính với họ”.

– Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khoá II.

Tháng 6, ngày 24

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thiếu tá Quân hạm trưởng Ph.Xuắc và các sĩ quan quân hạm Đêvarútchi thuộc hạm đội Inđônêxia.

13 giờ, Người đến sân bay Gia Lâm đón Tổng thống Inđônêxia A. Xucácnô sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tại sân bay, sau khi hướng dẫn Tổng thống A. Xucácnô duyệt đội danh dự, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc diễn văn nhiệt liệt chào mừng Tổng thống, ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam – Inđônêxia.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh mở tiệc chiêu đãi Tổng thống và Đoàn đại biểu Chính phủ Inđônêxia.

Đọc diễn văn trong buổi tiệc, Người đặc biệt nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và khẳng định lại sự ủng hộ hoàn toàn cuộc đấu tranh đòi thu hồi miền Tây Iriăng của nhân dân Inđônêxia.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 464-468.

– Báo Nhân dân, số 1927, ngày 25-6-1959.

Tháng 6, ngày 25

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống A. Xucácnô đến thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Người trực tiếp giới thiệu với Tổng thống và các vị trong đoàn những hình ảnh về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.

Kết thúc buổi đi thăm, Chủ tịch tặng Tổng thống A.Xucácnô Huy hiệu Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiều, Chủ tịch cùng Tổng thống A. Xucácnô dự buổi họp mặt chào mừng của đại biểu thanh niên các dân tộc Việt Nam.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc chiêu đãi của Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhân dịp Đoàn đại biểu Chính phủ Inđônêxia sang thăm hữu nghị nước ta.

Cùng ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Vài ý kiến về mấy cuộc trưng bày, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 1927, hoan nghênh tinh thần dám nghĩ dám làm của những người trực tiếp sản xuất và kịch liệt phê bình những cán bộ quan liêu “chẳng những không khuyến khích mà còn kìm hãm sáng kiến của quần chúng”.

– Báo Nhân dân, số 1927, ngày 25-5-1959 và số 1928, ngày 26-6-1959.

– Những lần Bác Hồ đến thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Tư liệu của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Tháng 6, ngày 26

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống A. Xucácnô tới dự cuộc mít tinh chào mừng của sinh viên các trường đại học và một số trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông tổ chức tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội.

Nói chuyện với sinh viên, Người nhắc lại những điều “Bác Cácnô” đã căn dặn: “tương lai của loài người một phần lớn là ở trong các cháu thanh niên tức là các cháu là chủ nhân, là ông chủ, bà chủ tương lai của trái đất. Nhưng muốn cho xứng đáng với ông chủ, bà chủ thì phải làm thế nào? Không phải cứ ngồi khoanh tay sẽ là ông chủ, bà chủ, mà:

1. Phải đoàn kết chặt chẽ.

2. Cố gắng học tập cho tốt.

3. Phải lao động cho tốt.

4. Vượt mọi khó khăn để mà chiến thắng, để hưởng thụ tất cả những khoa học, những hiểu biết của thời đại thế kỷ thứ XX”.

Cuối cùng, Người thay mặt sinh viên Việt Nam gửi đến các bạn thanh niên và các bạn học sinh, sinh viên Inđônêxia “tất cả tình hữu nghị thắm thiết và ý chí thi đua xã hội chủ nghĩa của thanh niên và sinh viên Việt Nam”.

– Báo Nhân dân, số 1929, ngày 27-6-1959.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 171-172.

Tháng 6, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi cùng Tổng thống A. Xucácnô tới thăm Nhà máy cơ khí Hà Nội.

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Người dự lễ trao tặng Tổng thống A.Xucácnô Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Trong diễn văn chào mừng, Chủ tịch đánh giá cao bác sĩ A. Xucácnô, “người chiến sĩ gan góc, tiêu biểu cho ý chí quật cường và tinh thần nồng nàn yêu nước của nhân dân Inđônêxia”, “người đã xây dựng nền độc lập và nước Cộng hòa Inđônêxia” và là “vị lãnh tụ đầu tiên của một nước bạn sẽ mang Huân chương cao quý này của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng thống A. Xucácnô còn đến thăm trại hè “Bồ câu trắng” của thiếu niên Hà Nội.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, Sở Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1985, tr. 39.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 473-474.

Tháng 6, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự cuộc mít tinh của hơn 20 vạn nhân dân Thủ đô chào mừng Tổng thống A. Xucácnô tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Nói chuyện tại cuộc mít tinh, Người ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Inđônêxia, căn dặn đồng bào thực hiện tốt mong muốn của Tổng thống và cũng là của Người là xây dựng “nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc do Tổng thống A. Xucácnô chiêu đãi và đã đọc đáp từ bằng một bài thơ mở đầu bằng những câu:

Lặng nghe lời nói như ru

Tình hữu nghị giữa hai dân tộc muôn thu vững bền!

Chúng ta vững bước tiến lên

Thống nhất và độc lập, chúng ta xây dựng cái nền vẻ vang….

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 478.

– Báo Nhân dân, số 1931, ngày 29-6-1959.

Tháng 6, ngày 29

Tại sân bay Gia Lâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiễn Tổng thống A. Xucácnô lên đường về nước.

Trong lời tiễn, Người bày tỏ tình quyến luyến của nhân dân Việt Nam đối với Tổng thống trong bốn câu thơ:

Nhớ nhung trong lúc chia tay,

Tấm lòng lưu luyến cùng bay theo Người.

Người về Tổ quốc xa khơi,

Chúc Người thắng lợi, chúc Người bình an”.

“Riêng Paman 6) Hồ thì nhờ Bung 7) Cácnô chuyển cho tất cả anh em, chị em Inđônêxia lời chúc phúc chân thành nhất, và chuyển cho các cháu thanh niên và nhi đồng Inđônêxia nhiều cái hôn”.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 27/SL, truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Hoàng Đức Thạc (tức Lã), nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Tỉnh bộ Cao Bằng.

– Báo Nhân dân, số 1932, ngày 30-6-1959.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.9, tr. 479-480.

– Bản gốc Sắc lệnh, lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 6, ngày 30

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân bay Gia Lâm lên đường đi nghỉ ở Liên Xô.

Gần trưa, máy bay đưa Người đến Hán Khẩu (Trung Quốc).

20 giờ, vì trời mưa to, không tiếp tục đi máy bay được, Người đáp tàu hỏa đi Bắc Kinh.

Cùng ngày, Người gửi tặng huy hiệu cho các cụ phụ lão ở phố Dư Hàng (Hải Phòng) có thành tích tham gia công tác diệt dốt, xây dựng phong trào bình dân học vụ ở địa phương trong ba năm gần đây.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 8)

– Sắc lệnh số 30/SL cho phép ông Moritam tức Cao Văn Tây, nguyên quốc tịch Ấn Độ, được nhập quốc tịch Việt Nam.

– Sắc lệnh số 31/SL, cho phép bà Nguyễn Thị Văn, nguyên quốc tịch Trung Quốc, được nhập quốc tịch Việt Nam.

– Sắc lệnh số 32/SL, truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phàn A Quân (tức Phàn Tả), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính Khu tự trị Thái- Mèo đã có nhiều công lao trong việc xây dựng Khu tự trị, nêu cao tinh thần trung thành đối với Đảng và Chính phủ, không khuất phục trước kẻ thù, đã anh dũng hy sinh.

–  Báo Nhân dân, số 1935, ngày 3-7-1959.

– Ph.K.A.: Cuộc nghỉ hè hai vạn ba ngàn cây số, Báo Nhân dân, số 2011, ngày 18-9-1959.

– Bản gốc Sắc lệnh, lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 6

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu y dược Trung Quốc.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr. 80.

Tháng 6, cuối tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho Kho 260 thuộc Tổng cục Hậu cần là đơn vị đầu tiên trong toàn quân đã tranh thủ thời gian nghỉ để tăng gia sản xuất, tự túc hoàn toàn tiền thức ăn và đã tự nguyện không lĩnh tiền thức ăn bắt đầu từ ngày 1-6-1959.

– Báo Quân đội nhân dân, số 601, ngày 2-7-1959.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)