Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

(ĐCSVN) – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các đồng chí thương binh và gia đình liệt sĩ.  Ngày 27-7-1947, Người gửi thư cho Ban Tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc” và từ đó ngày 27-7 hằng năm trở thành Ngày thương binh, liệt sĩ.


Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, để kháng chiến thắng lợi phải nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông. Người nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trước kẻ thù là những đế quốc lớn khi khơi dậy và thổi bùng lên lòng yêu nước nồng nàn của toàn dân, tổ chức và vũ trang toàn dân.

Một trong những nội dung giáo dục lòng yêu nước mà Người thường căn dặn cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ là “ăn quả phải nhớ người trồng cây”, phải chăm lo đền ơn thương binh, liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh để giữ gìn non sông đất nước.

Bác Hồ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Suốt 24 năm, trên cương vị đứng đầu Đảng, Nhà nước trực tiếp  lãnh đạo các cuộc kháng chiến  trường kỳ gian khổ chống quân xâm lược Pháp và Mỹ, dù bận nhiều công việc, Bác Hồ vẫn dành cho thương binh, bệnh binh những tình cảm yêu thương, quý trọng sâu nặng. Trong kháng chiến, sau các chiến dịch, chỉ đạo việc quân, việc nước Bác Hồ thường quan tâm chăm sóc thương bệnh binh. Đến các nơi chữa bệnh, nuôi dưỡng thương binh, Người ân cần thăm hỏi, tặng quà từ tiền tiết kiệm và đồ dùng của mình để thêm phần chăm sóc cho thương binh. Bác nêu gương, biểu dương, khuyến khích, tặng huy hiệu cho những thương binh khắc phục đau yếu, thương tật “tàn nhưng không phế”, động viên anh, chị em thương binh cố gắng học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội. Người còn căn dặn thương, bệnh binh phải khiêm nhường, biết ơn sự săn sóc của đồng bào, không được ra vẻ công thần, cần cố gắng tự lực, cánh sinh…

Di chúc thiêng liêng đối với thương binh, liệt sĩ

Trước khi từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tình cảm đặc biệt cho thương binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ là những người có công với nước trong các cuộc kháng chiến anh dũng, lâu dài của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc từ năm 1965. Cứ vào dịp ngày sinh hằng năm Người lại sửa chữa và viết bổ sung vào tài liệu “tuyệt đối bí mật” này. Phần về thương binh, liệt sĩ và gia đình thương binh liệt sĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong …) Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn  dặn toàn Đảng, toàn dân: Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Noi gương Bác ra sức chăm lo người có công

64 năm qua, toàn dân ta ra sức thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, gắng sức đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước. Các chính sách, chỉ thị, pháp lệnh của Đảng và Nhà nước về chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công được đổi mới và ngày một hoàn thiện. Các chính sách đi vào cuộc sống đã phát huy cao độ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước của đồng bào cả nước và làm nảy nở ở các địa phương, các ngành, các đơn vị nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa người có công, làm xúc động tâm can đồng chí, đồng bào. Kể từ năm 1994 khi Nhà nước ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đến nay Quỹ đền ơn đáp nghĩa có được  số tiền do nhân dân đóng góp là hàng nghìn tỷ đồng. Các bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng suốt đời. Hàng trăm nghìn ngôi nhà tình nghĩa được xây mới. Nhiều phong trào có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tình cảm biết ơn vô hạn của toàn dân, toàn quân ta với các thương binh như tặng sổ tiết kiệm, vườn cây “đền ơn đáp nghĩa”. Nhiều việc hiếu nghĩa được tiếp tục đẩy mạnh như tìm mộ liệt sĩ, nhiều cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa để đi tìm đồng đội; quy tập hài cốt liệt sĩ, xây đài tưởng niệm, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, xây mộ, dựng bia, tu bổ các công trình tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức các lễ  cầu siêu ở Côn Đảo, Phú Quốc, ngã ba Đồng Lộc. Các sinh hoạt có tính giáo dục thế hệ trẻ tại các nghĩa trang Quảng Trị, Trường Sơn, Bến Được, Củ Chi…, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ… thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Sau hơn 25 năm đổi mới, mặc dù nỗ lực rất lớn nhưng chúng ta chưa thể bằng lòng với những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách đền ơn người có công. Vẫn còn hàng chục nghìn những đối tượng chính sách  còn ở trong các ngôi nhà tạm và còn nhiều người chưa được hưởng đầy đủ chế độ, nhất là trong điều kiện suy thoái kinh tế, kinh tế đất nước gặp khó khăn, đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công nói chung bị suy giảm. Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa đến những người có công một cách thiết thực, một mặt khuyến khích các tầng lớp xã hội ra sức đền ơn đáp nghĩa; mặt khác đổi mới hơn nữa chính sách đối với thương binh, người có công, gia đình liệt sĩ. Đại hội XI của Đảng đề ra nhiều định hướng quan trọng tiếp tục hoàn thiện chính sách với người có công. Chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công là chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Tiếp tục đổi mới và làm tốt chính sách với người có công không chỉ thể hiện truyền thống, đạo lý nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc là “đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta” như Di chúc của  Bác Hồ ./.

Phạm Văn Khánh

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement