Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 5 (Năm 1952 – Tháng 5)

Việt Nam - Hồ Chí MinhTháng 5, ngày 1

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và nói chuyện tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Người phân tích mục đích, nội dung, ý nghĩa, cách thức của thi đua yêu nước và chỉ rõ: Thi đua là đoàn kết, là yêu nước, là tinh thần quốc tế, góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới, là cải tạo con người. Đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện khẩu hiệu:

“Người người thi đua,

Ngành ngành thi đua,

Ta nhất định thắng,

Địch nhất định thua”.

Nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Tiểu đoàn 387, Đại đội 313, Đại đội 314 thuộc Đại đoàn X, các đại đội 270, 752, 755, 756 thuộc Đại đoàn Y, Đại đội công binh Đại đoàn Z tham gia chiến dịch Hòa Bình một thiếp khen và lá cờ. Trong thiếp có ghi: “Bác rất vui lòng thay mặt Chính phủ thưởng các chú một lá cờ danh dự… Mong các chú luôn luôn cố gắng học tập, tiến bộ và thắng trận để xứng đáng với danh dự vẻ vang này”.

Cùng ngày, ba bài viết của Người: Thẻ đảng viên, Người mẹ thương binh 18 tuổi  Dư luận Pháp xôn xao, ký bút danh C.B, đăng báoNhân dân, số 56.

– Bài Thẻ đảng viên, kể về gương anh dũng chiến đấu và bảo vệ thẻ đảng viên của chiến sĩ quân đội Xôviết Cơrônencô, mặc dù bị thương vẫn cố gắng giấu thẻ đảng viên và tài liệu không để lọt vào tay giặc.

– Bài Người mẹ thương binh 18 tuổi, kể về gương chị Lê Khắc Hiền (Trung Quốc), công tác trong quân chí nguyện ở Triều Tiên. Một mình đưa đón chạy chữa và bảo vệ 80 thương binh an toàn tuyệt đối.

– Trong bài Dư luận Pháp xôn xao, tác giả chỉ rõ sau thất bại ở chiến dịch Hòa Bình, dư luận Pháp phản đối chiến tranh xâm lược, còn phản động Pháp thì hoang mang, hàng loạt các báo lớn của Pháp đã viết về tình trạng sa lầy của Pháp ở Việt Nam. Qua đó, Người nhắc nhở: “Quân và dân ta phải tuyệt đối tránh chủ quan, khinh địch” mà phải “bồi dưỡng và tích trữ lực lượng của ta, chuẩn bị đầy đủ để chuyển mạnh sang tổng phản công”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ 7) nghe báo cáo về: tình hình quân sự, tình hình thế giới và trong nước, một số vấn đề nội chính.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 6, tr. 469-476, 477-478.

– Trường Chinh: Sổ công tác, quyển 6, bản gốc lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng.

– Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương: Những sự kiện lịch sử Đảng (1945-1954), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1979, t. 2, tr. 285-286.

– Báo Nhân dân, số 56, ngày 1-5-1952.

– Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nghe các chiến sĩ nông nghiệp, bộ đội tham gia Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất báo cáo thành tích. Sau đó nói chuyện với các đại biểu, khi phân tích so sánh lực lượng giữa ta và địch. Người nói: “So sánh với địch về vật chất và trang bị cái gì ta cũng kém. Thế mà chúng ta dám quyết kháng chiến và nhất định thắng lợi. Đó là tinh thần của nhân dân ta rất anh hùng, có lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc… các chiến sĩ thi đua gần gũi quần chúng, học hỏi đoàn kết với quần chúng…”

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Đức nhân ngày giải phóng Đông Đức và điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc nhân ngày Quốc khánh.

Cùng ngày, Chủ tịch có hai bài viết, ký bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 57:

– Bài Kinh nghiệm Trung Quốc, nói về sự giúp đỡ của cách mạng Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong đấu tranh và xây dựng, đặc biệt là những kinh nghiệm về tổ chức phong trào sản xuất và tiết kiệm.

– Bài Trọng chó hơn người, kể câu chuyện lạ ở nước Mỹ: ba triệu con chó được vào Hội chó, chó có công ty chuyên lo đồ ăn, có hiệu mỹ trang, có 3.000 thầy thuốc riêng, có nghĩa địa riêng; trong lúc đó, hơn 12 triệu công nhân Mỹ không có cơm ăn, áo mặc vì thất nghiệp.

– Bức điện (bản đánh máy), lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 57, ngày 8-5-1952.

Tháng 5, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự khai giảng lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương. Nói chuyện với các học viên, Người nêu rõ mục đích của chỉnh Đảng “là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường vô sản” và nhấn mạnh: “Là một đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm trọn nhiệm vụ của Đảng”. Người căn dặn mọi người phải thành khẩn học tập, thật thà tự phê bình và phê bình, trau dồi thêm kinh nghiệm và đạo đức cách mạng vì “Cán bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay là bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 6, tr. 479-481.

Tháng 5, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng nhân ngày sinh của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô Nicôlai Mikhailôvích Sơvécních.

– Báo Cứu quốc, số 2076, ngày 13-5-1952.

Tháng 5, ngày 19

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Tổng Bí thư Trường Chinh, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đại biểu Đảng và đoàn thể đến chúc mừng sinh nhật của Người. Khi đoàn nhi đồng đến chúc mừng, Người cùng các đại biểu vui chơi với các cháu.

Cùng ngày, bài viết của Người: Giặc Pháp phản Đức Chúa, ký bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 58. Bài báo đã trích dẫn lời dạy của Chúa: “Mi chớ giết người”, nhưng thực chất thực dân Pháp xâm lược nước ta đã giết hại hàng vạn người lương và giáo, “đã bắn phá các nhà thờ, chiếm nhà thờ làm vị trí, hãm hiếp bà phước, giết chết cha Kim, đốt làng cướp của…”. Tác giả kết luận: “Chúng đã phản Đức Chúa”.

– Báo Nhân dân, số 58, ngày 19-5-1952.

– Báo Nhân dân, số 59, ngày 29-5-1952.

Tháng 5, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 92/SL, quy định việc phát hành các loại giấy bạc Ngân hàng quốc gia Việt Nam.

Giấy bạc Ngân hàng quốc gia Việt Nam gồm bảy loại sau:

– Loại mười đồng, loại hai mươi đồng, loại năm mươi đồng, loại một trăm đồng, loại hai trăm đồng, loại năm trăm đồng, loại một nghìn đồng” 8).

– Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào các tỉnh có đê, căn dặn những việc cần làm để “Năm nay chúng ta cũng quyết đánh thắng giặc lụt”, Người mong sẽ có nhiều cá nhân và tập đoàn có thành tích đắp đê, hộ đê được nêu trong dịp tổng kết thi đua.

Cùng ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giữ bí mật, bảo vệ cán bộ, ký bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 59, nêu gương em Dĩnh, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, 10 tuổi đã biết bảo vệ cán bộ, làm liên lạc, góp phần đánh giặc.

Kết luận bài báo, Người viết:

“Cháu Bác Hồ thật là oanh liệt

Giữ bí mật, dù chết không khai

Cứu cán bộ khỏi giặc Tây

Các em kháng chiến càng ngày càng hăng”.

– Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 6, tr. 482-483.

– Báo Nhân dân, số 59, ngày 29-5-1952.

Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: Cách xem xét việc đời và cách tu dưỡng của người cách mạng. Trong phần thứ nhất của bài viết, Người chỉ rõ: “Đảng cách mạng là một đảng phấn đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng loài người, giải phóng giai cấp cần lao. Vì vậy, mỗi đảng viên chẳng những cần phải phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà còn phải phấn đấu cho cách xem xét việc đời của chủ nghĩa cách mạng”. Trong phần còn lại của bài viết, Người nhắc nhở đảng viên “rèn luyện và tu dưỡng chẳng những rất quan trọng cho những đảng viên mới và không phải gốc vô sản, mà còn cần cho những đảng viên cũ và những người đảng viên gốc vô sản, vì Đảng ta từ trong xã hội mà sinh ra. Vì vậy, mỗi đảng viên đều có ít nhiều vết tích về tư tưởng và tập quán của xã hội cũ, thường đụng chạm tới những cái không tốt của xã hội cũ… nên đảng viên cần phải rèn luyện và tu dưỡng về mọi mặt”.

– Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển từ làng Thia về Gốc Thụy (Tuyên Quang).

– Anh Linh: Theo chân Bác, in trong cuốn Bác Hồ với Việt Bắc, Nxb. Việt Bắc, 1975, tr. 144.

Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào Xuphanuvông và Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng Trung ương Cao Miên Sơn Ngọc Minh đã gửi điện chúc mừng kỷ niệm ngày sinh của Người.

– Bức điện (bản đánh máy) lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)